fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Właściwy kierunek studiów przepustką do wymarzonych uprawnień budowlanych

Planując swoją przyszłość zawodową związaną z budownictwem, należy pamiętać o istotnym wyborze, jaki podejmujemy decydując się na konkretny kierunek studiów. W planowaniu ważny będzie załącznik numer 2 do rozporządzenia dotyczącego samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. To właśnie ten dokument z 11.09.2014r. wydany przez Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury określa, które kierunki studiów są odpowiednie, a które pokrewne dla każdej specjalności uprawnień budowlanych. Czas więc odpowiedzieć sobie na pytanie (jeśli jeszcze go sobie nie zadaliśmy): jaki jest mój właściwy kierunek studiów? (informacje na temat egzaminu na uprawnienia budowlane) (testy uprawnienia architektoniczne)

Właściwy kierunek studiów – wybrać kierunek odpowiedni czy pokrewny?

Wyróżnienie kierunków odpowiednich i pokrewnych miało służyć zwiększeniu dostępności do uprawnień budowlanych. Kierunek odpowiedni to ten dobrany bezpośrednio do specjalności, po którym możemy ubiegać się o uprawnienia nieograniczone. Kierunkiem pokrewnym jest ten, który cechuje się większą elastycznością i uniwersalnością, jednak pozwala on wyłącznie na otrzymanie uprawnień w zakresie ograniczonym. Sprawa mogłaby wydawać się prosta, jednak niestety nazwy kierunków studiów na poszczególnych polskich uczelniach nie zostały usystematyzowane. Powoduje to znaczne różnice w nazwach kierunków na uczelniach a nazwach z rozporządzenia. Co więc robić, gdy sami znajdziemy się w takiej sytuacji? (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia)

Właściwy kierunek studiów a nazewnictwo

Jeżeli problem z odpowiednim nazewnictwem nas dotknie, do składanego wniosku dołączmy suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów. Informacje zawarte w tych dokumentach sprawdza dokładnie Komisja Kwalifikacyjna. Jeżeli co najmniej 1/3 programu studiów albo liczba godzin zajęć odpowiada zajęciom kształtującym wiedzę i umiejętności odnoszącym się do studiów z załącznika do rozporządzenia, studia uzna się za pokrywające z kierunkami określonymi przez prawo. Gdy zdobędziemy wykształcenie wyższe poza Polską i to na kierunku odbiegającym od wymienionych w rozporządzeniu, przebieg weryfikacji jest również indywidualny. Zwraca się uwagę przede wszystkim na program kształcenia. Sam proces przypomina porównywanie zakresów obu kierunków, o którym była mowa nieco wyżej. (program do egzaminu na uprawnienia na komputer)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.