fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wilgotność trocin, które są stosowane do produkcji trocinobetonów ma znaczący wpływ na ich ciężar. Tym samym wpływa ona na stosunki ilościowe składników w tych betonach. Wartość wilgotności nie powinna przekraczać 20-30%. Dla takich wartości ciężar objętościowy trocin powinien wynosić dla luźnego nasypania około 160 kg/m3 oraz dla średniego utrząśnięcia około 200 kg/m3. W przypadku trocin znajdujących się na terenie Rosji według Kunnosa wilgotność nie jest ograniczona. Można stosować tam nawet trociny o wilgotności wynoszącej 100%. Wilgotność własna jaką posiadają trociny wpływa jedynie na ilość wody zarobowej, która jest potrzebna do przygotowania trocinobetonu.[uprawnienia budowlane] Trociny, które składuje się na wolnym powietrzu mają utrudniony proces wysychania. Jedynie ich wierzchnie warstwy ulegają przesychaniu. Głębsze natomiast mogą ulegać jedynie zawilgoceniu na skutek opadów atmosferycznych. Nasiąkliwość trocin jest dosyć duża. Dla krańcowych przypadków może ona wynieść nawet 230%.

Wilgotność trocin
Wilgotność trocin

Nadmierna wilgotność

Nadmierna wilgotność trocin może powodować zagrzybienie lub butwienie. Z tego powodu trociny, które są wykorzystywane do produkcji trocinobetonów powinny być przetrzymywane w pomieszczeniach, które będą je zabezpieczać przed opadami atmosferycznymi.[uprawnienia budowlane testy]

Dodatki do trocinobetonów

W celu podwyższenia wytrzymałości trocinobetonów można dodawać do nich dodatki mineralne. Mają one postać piasku, mączki ceglanej lub żużla. Najczęstszym dodatkiem stosowanym w trocinobetonach jest piasek średnioziarnisty Kunnos wskazał, że powinno się stosować piasek o wskaźniku uziarnienia wynoszącym od 1,9 do 3,5. Mączka ceglana jest opisana w normie polskiej RN-60/MB-1401.[segregator uprawnienia budowlane] Według niej powinna się ona charakteryzować przemiałem o takich właściwościach, że zawartość frakcji ziarn 0,05-0,5 stanowi 90% ogólnego ciężaru mączki. Ciężar objętościowy mączki, która jest lekko utrzęsiona powinien mieć wartość wynoszącą około 1400 kg/m3. Gdy jako dodatek wykorzystywany jest żużel wielkopiecowy lub paleniskowy to powinien być on odpowiednio zmielony. Jego ziarna nie mogą mieć większej średnicy niż 4 milimetry. Jakość wybranego żużla powinna odpowiadać warunkom, jakie są przewidziane dla odpowiednich norm budowlanych.[akty uprawnienia budowlane]

Proces mineralizacji

Podczas produkcji trocinobetonów niektórzy autorzy uważają, że niezbędne jest mineralizowanie organicznej substancji trocin. Inni poddają jednak w wątpliwość tę tezę. Zdania polskich autorów są podzielone. Zenczykowskki uważa, że proces mineralizacji trocin jest niezbędny. Bukowski natomiast uważa, że sam cement służy jako główny mineralizator substancji drzewnej trocin. Uważa on również, że inne środki mineralizujące, głównie chlorek wapnia, mają bardzo korzystny wpływ na właściwości trocinobetonów. Małasiewicz nie neguje konieczności mineralizacji.[egzamin na uprawnienia budowlane] Uważa on jednak, że trociny pochodzenia iglastego mogą być stosowane bez tego procesu. W starych źródłach radzieckich można spotkać się z założeniami mówiącymi o tym, że specjalne mineralizowanie trocin nie jest konieczne. Jedynie zalecane jest stosowanie wstępnej mineralizacji, w sytuacji gdy stosowane trociny są zleżałe.

Środki mineralizujące

Najczęściej jako środki mineralizujące stosuje się chlorek wapnia pod postacią 4-10% roztworu wodnego, szkło wodne sodowe o stężeniu 15-20 stopni Be, mleko wapienne, zawiesinę glinianą lub mleko cementowe. Oczywiście można spotkać się również z innymi środkami mineralizującymi. Bukowski uważa, że przydatność mleka wapiennego oraz cementowego do procesu mineralizowania jest prawie znikoma. Uważa on również, że szkło wodne jako mineralizator może być szkodliwe, ponieważ obniża wytrzymałość trocinobetonu. Kunnos stwierdził, że przydatnymi środkami mineralizującymi może być również gips lub fluorek sodu o stężeniu wynoszącym od 0,3 do 0,5%.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com