fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Praktyki budowlane

Praktyki budowlane są niezbędnym elementem procesu nabywania uprawnień budowlanych. W czasie ich trwania kandydat ma okazję zdobyć niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu procesów, zagadnień i problemów występujących na placu budowy. (testy 2020 uprawnienia)

Odbycie praktyk zawodowych to jedno. Jednakże ich weryfikacja jest zupełnie odrębną kwestią. Podejmuje się jej okręgowa komisja kwalifikacyjna, przez którą w późniejszym czasie zostanie przeprowadzony egzamin na uprawnienia budowlane.

Weryfikacja odbytych praktyk budowlanych

Komisja kwalifikacyjna w swojej ocenie w głównej mierze bazować będzie na jednym z najważniejszych dokumentów. Należy wypełniać go sukcesywnie podczas trwania praktyk budowlanych. Dokumentem tym jest zestawienie zbiorcze. Znajdują się w nim ważne informacje, między innymi czas trwania praktyk. ( program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia )

Istnieją jasno określone zasady, które regulują czas, jaki muszą obejmować praktyki zawodowe. Powinny one odbywać się w systemie 5 dniowego tygodnia pracy. Dzieje się tak z uwagi na to, że komisja kwalifikacyjna rozlicza czas praktyk, licząc go w tygodniach.

Praktyka zawodowa za granicą

Przepisy nie zmuszają kandydatów do odbycia praktyk w kraju. Osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane może wiec zaliczyć je za granicą. Dlatego też proces przystąpienia do praktyk budowlanych poza granicami kraju jest taki sam, jak na jego terytorium. Najpierw należy uzyskać odpowiednie wykształcenie kierunkowe. Może to być wykształcenie wyższe związane z budownictwem, może to być także uzyskanie tytułu technika, technika zawodowego lub mistrza. ( program na uprawnienia budowlane )

Dokumentacja potrzebna do weryfikacji praktyk zawodowych

Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych, które weszło w życie 25 września 2014 roku, znacznie zmieniło dokumentację tworzoną w czasie praktyk zawodowych. Zniesiono bowiem książkę praktyk zawodowych. Zastąpiono ją natomiast dużo bardziej praktycznym dokumentem, jakim jest oświadczenie o odbyciu praktyk zawodowych. Uzupełnia się je aktualnie innym dokumentem – zestawieniem zbiorczym praktyk zawodowych. Oba potwierdzenia zawierają wszystkie istotne dla komisji kwalifikacyjnej informacje na temat przebiegu praktyk zawodowych. Informacje te to między innymi wyżej wspomniany czas trwania praktyki, ale także jej forma czy czynności wykonywane przez osobę ubiegającą się o uprawnienia budowlane. (program na uprawnienia budowlane w wersji android)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com