fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Warunki uzyskania specjalizacji techniczno- budowlanej

Specjalizacja techniczno -budowlana jest to etap przejściowy pomiędzy uprawnieniami budowlanymi a tytułem rzeczoznawcy budowlanego. Aby uzyskać specjalizację techniczno-budowlane należy posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, w których wyodrębniono daną specjalizację. Należy też odbyć po uzyskaniu uprawnień budowlanych 5 letnią praktykę w zawodzie. Praktyka ta powinna być odbywana w ramach posiadanych uprawnień budowlanych. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Warunki uzyskania specjalizacji techniczno- budowlanej
Warunki uzyskania specjalizacji techniczno- budowlanej

Do wniosku o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej  trzeba dołączyć oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki oraz decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych.

Wyróżniamy następujące specjalizacje techniczno-budowlane wyodrębnionych specjalności budowlanych:

 • konstrukcyjno -budowlana,
 • inżynieryjna hydrotechniczna
 • instalacji w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • instalacja w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • inżynieryjna drogowa
 • inżynieryjna mostowa
 • wyburzeniowa

.(informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Jedną z najbardziej popularnych specjalnością jest specjalność konstrukcyjno-budowlana. W jej ramach należy wyróżnić:

 • geotechnikę,
 • obiekty budowlane,
 • obiekty budowlane budownictwa przemysłowego,
 • rusztowania i deskowania wielofunkcyjne,
 • budowle wysokościowe,
 • obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych.

Specjalizację inżynieryjno – hydrotechniczną dzielimy na: melioracje wodne, obiekty budowlane, oczyszczanie wody i ścieków, morskie budowle hydrotechniczne, śródlądowe budowle hydrotechniczne.(egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

W przypadku specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wyróżnia się trzy specjalizacje: trakcje elektryczne, sieci i instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych, sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych powyżej 45 kV.

Aby posiadać jednym z wymienionych wyżej specjalizacji techniczno-budowlanych należy posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, w której jest wyodrębniona specjalizacja. Po uzyskaniu uprawnień budowlanych trzeba odbyć przynajmniej 5 letnią praktykę w zawodzie związaną z danymi uprawnieniami i specjalizacją.Praktyka może odbywać się na budowie dla uprawnień do kierowania robotami budowlanymi, lub też w biurze projektowym dla uprawnień do projektowania.(egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com