fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uwarunkowania urbanistyczne:

Wpasowanie garażu podziemnego w istniejący już układ urbanistyczny powinien sprawić, aby osoba prowadząca pojazd w łatwy sposób odczytała min. komunikację systemu dojazdu, komfortowy wjazd, ale również parkowanie niesprawiające problemu, jak i bezpieczeństwo. Osoba włączająca się w ruch drogowy powinna w prosty, jednoznaczny, zrozumiały oraz czytelny sposób odczytać zasady organizacji. Odpowiednie ukształtowanie przestrzenne wjazdów oraz ich kształt mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo i łatwość (lub jej ograniczenie) wjazdów w stosunku do rzeczywistej funkcji danego obszaru. (uprawnienia budowlane 2019)

Uwarunkowania funkcjonalne:

Projektując garaże powinniśmy uwzględnić wymagania aktualnych aktów prawnych i norm oraz przyjętych standardów dotyczących jakości użytkowania i wykonania tych obiektów budowlanych. (http://uprawnienia-budowlane.com/jednolite-akty-prawne.html) W ocenie rozwiązania projektowego garażu powinniśmy brać pod uwagę następujące kryteria:

 • -bezpieczeństwo ludzi, obejmujące osoby i pozostawione pojazdy
 • -funkcjonalność, która bierze pod uwagę łatwość dostępu i manewrowania samochodem
 • -estetyka wnętrza pomieszczenia (egzamin ustny uprawnienia budowlane)
 • -czytelny i łatwy sposób odczytania wewnętrznego układu komunikacyjnego
 • -odpowiednie oznakowanie (informacje wizualne), które umożliwiają szybką identyfikację miejsce postoju pojazdu
 • -dyspozycyjność dla osób niepełnosprawnych
 • -umiejscowienie w odpowiednim miejscu i w odpowiedni sposób oświetlenia,instalacji wentylacyjnej oraz ochrony przeciwpożarowej
 • -połączenie z infrastrukturą komunikacyjną miasta (w tym siecią drogową)
 • – łatwość systemu pobierania opłat lub rejestracji i otwierania wrót (bram) przy wjazdach i wyjazdach
 • -ograniczenie uciążliwości w stosunku do funkcji mieszkaniowej (ewentualnie innej) w nadziemiu budynku lub osiedlu itp.
 • -odległość użytkownika od garażu (http://uprawnienia-budowlane.com/)
 • -ekonomiczność, obejmująca koszt realizacji i eksploatacji (w tym jednego stanowiska postojowego)
 • – wielofunkcyjność, czyli możliwość zmiany funkcji użytkowej garażu bądź jego fragmentu

Warunki techniczne:

Garaże powinny być kształtowane z uwzględnieniem minimalnych warunków technicznych zawartych rozporządzeniu, obejmujących w szczególności wymagania dotyczące:

 • dojść i dojazdów;
 • usytuowania garażu;
 • podstawowych parametrów stanowisk postojowych  i dróg manewrowych;
 • komunikacji pionowej; dostępności stanowisk postojowych dla niepełnosprawnych (pochylnie, dźwigi osobowe);
 • instalacji i wyposażenia technicznego garaży;
 • bezpieczeństwa pożarowego;
 • przepustowości w godzinach szczytu komunikacyjnego;
 • łatwości ewakuacji w sytuacji zaistnienia zagrożenia
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com