fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Warunki bezpieczeństwa podczas pracy przy betoniarce

Do samodzielnej pracy przy betoniarce budowlanej może przystąpić pracownik legitymujący się:

 1. Przeszkoleniem:
 2. wstępnym, ogólnym i instruktażem stanowiskowym bhp,
 3. w zakresie ochrony ppoż.,
 4. Dobrym stanem zdrowia potwierdzonym zaświadczeniem lekarza medycyny pracy.

 

Cechy pracownika

Pracownik powinien być:

 1. trzeźwy, wypoczęty,
 2. ubrany w odzież roboczą, która winna być czysta, obcisła, bez luźno zwisających elementów, w odpowiednim obuwiu roboczym (odpornym na masę betonową), na rękach winien mieć rękawice ochronne, na głowie powinien mieć kask ochronny.

 

Winien także:

 1. wysłuchać poleceń bezpośredniego przełożonego dotyczących przebiegu bezpiecznej pracy danego dnia roboczego, prawidłowego wykonywania zadań,
 2. przygotować odpowiednio stanowisko pracy:

– usunąć zbędne przedmioty,

– zapewnić swobodny dostęp do elementów sterowniczych betoniarki.

 

Czynności pracownika przed uruchomieniem betoniarki

Sprawdzić stan techniczny betoniarki:

 1. miejsce ustawienia. Powinno być równe, nie śliskie, zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych,
 2. prawidłowość podłączenia do sieci elektrycznej,
 3. uziemienie betoniarki
 4. czy izolacja nie jest uszkodzona,
 5. czy wyłącznik rozruchowy działa prawidłowo,
 6. czy bezpieczniki są oryginalne,
 7. jeśli praca ma być wykonywana w porze popołudniowo-nocnej sprawdzić, czy stanowisko pracy jest prawidłowo oświetlone.

Uruchomić próbnie betoniarkę bez obciążenia. Dopiero po stwierdzeniu, że sprzęt działa prawidłowo i nie ma żadnych zagrożeń pracownik może rozpocząć pracę.

 

Pracownik powinien

 1. Obsługiwać sprzęt zgodnie z jego DTR (dokumentacją techniczno-ruchową),
 2. Koncentrować uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych. Pracę wykonywać w sposób bezpieczny, według wskazówek bezpośredniego przełożonego, tak by nie stwarzać zagrożenia zarówno dla siebie jak i współpracowników.
 3. Podczas spustu betonu:
 4. przestrzegać zasadę, że swobodne zrzucanie betonu może być wykonywane do wysokości 1 m,
 5. przy spuście betonu z wysokości powyżej 1 m należy stosować odpowiednie rynny spustowe,
 6. używać właściwe ochrony osobiste,
 7. W przypadku zaniku prądu należy natychmiast zatrzymać pracę betoniarki.
 8. Przy długotrwałym braku dostawy prądu pracownik powinien ręcznie usunąć masę betonową z urządzenia, przez kilkakrotnie obracanie bębna opuszczonego mieszalnika.
 9. Bezwzględnie przypilnować by podczas pracy betoniarki nie zbliżały się do niej osoby postronne, a także przez cały czas obserwować jej pracę, by w razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości unieruchomić urządzenie.

 

Podczas pracy przy betoniarce zakazuje się

Pracownikowi obsługującemu betoniarkę zabrania się przede wszystkim:

 1. Obsługiwania urządzenia niezgodnie z jego DTR (dokumentacją techniczno-ruchową).
 2. Obsługiwać betoniarkę bez upoważnienia, w niewłaściwym ubraniu, bez odpowiednich osłon osobistych.
 3. Doprowadzać, by na stanowisku pracy betoniarki było mokro, ślisko, co może doprowadzić do utrudnień w jej obsłudze.
 4. Składować w pobliżu urządzenia różnego rodzaju materiały i przedmioty.
 5. Uruchamiania sprzętu jeśli jest on niesprawny technicznie, lub jeśli istnieją jakiekolwiek zagrożenia.
 6. Pozostawiać betoniarkę będącą w ruchu bez nadzoru. Obsługiwania urządzenia niezgodnie z jego DTR (dokumentacją techniczno-ruchową).
 7. Obsługiwać betoniarkę bez upoważnienia, w niewłaściwym ubraniu, bez odpowiednich osłon osobistych.
 8. Doprowadzać, by na stanowisku pracy betoniarki było mokro, ślisko, co może doprowadzić do utrudnień w jej obsłudze.
 9. Składować w pobliżu urządzenia różnego rodzaju materiały i przedmioty.
 10. Dokonywać napraw sprzętu we własnym zakresie.
 11. Usuwać zabezpieczenia.
 12. Zatrzymywać urządzenie z wypełnionym mieszalnikiem bez wyraźnej potrzeby.
 13. Wkładać do mieszalnika jakiegokolwiek sprzętu, łopat, desek itp.
 14. Dotykać ręką obracający się mieszalnik, wkładać dłonie do jego komory.
 15. Dotykać ręką urządzeń i elementów elektrycznych, które są aktualnie pod napięciem.
 16. Zrzucania betonu z wysokości powyżej 1 metra bez użycia odpowiedniej rynny spustowej.
 17. Używania zamiast rynny spustowej prowizorycznych pomocy takich jak deski czy nieprzystosowane do tego blachy.
 18. Przystępowania do pracy w stanie nietrzeźwości, lub też picia alkoholu podczas pracy.

 

Obowiązki pracownika po zakończeniu pracy

 1. Opróżnić urządzenie z betonu.
 2. Wyłączyć ją wyłącznikiem głównym urządzenia.
 3. Odłączyć spod napięcia.
 4. Dokładnie oczyścić betoniarkę.
 5. Zabezpieczyć urządzenie tak, by było niemożliwe uruchomienie go przez osoby postronne, a betoniarka nie stwarzała zagrożeń.
 6. Oczyścić ochrony osobiste i ułożyć je na miejsce stałego składowania.
 7. Uporządkować stanowisko pracy, odłożyć sprzęt służący do wykonywanej pracy na miejsce.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com