fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Warstwowe płyty wykorzystywane w budownictwie przemysłowym

W przemysłowym budownictwie warstwowe płyty są powszechnie stosowane. Mają one zastosowanie jako lekkie rodzaje obudów produkcyjnych obiektów czy magazynów. Skutecznie zastępują one masywne murowane ściany. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury odnośnie technicznych warunków, jakie muszą spełniać budynki oraz usytuowanie ich mówi, że budynek narażony na hałasy albo drgania musi być tak zabezpieczony i ukształtowany, aby drgania i hałasy nie przekraczały dopuszczalnych poziomów, które określone są w odrębnych przepisach o ochronie środowiska. Warstwowe rodzaje płyt w związku z tym muszą ograniczać roznoszenie się dźwięku w środowisku za pomocą akustycznej izolacji oraz w środku budynku poprzez pochłanianie nadmiaru dźwięków. (uprawnienia budowlane 2022)  

Warstwowe płyty wykorzystywane w budownictwie przemysłowym
Warstwowe płyty wykorzystywane w budownictwie przemysłowym

Dźwiękoizolacyjne właściwości płyt

Dokonanie oceny dźwiękoizolacyjnych właściwości płyt jest konieczne po to, aby przygotować dla projektanta narzędzie, za pomocą którego będzie mógł odpowiednio pod akustycznym kątem zaprojektować dany budynek. Zewnętrzna ściana w nim będzie stanowić warstwowa płyta. W warstwowych płytach dźwiękoizolacyjne właściwości określa się poprzez właściwą akustyczną izolacyjność. To parametr, który wyraża się liczbowymi wartościami za pomocą dB. Odnosi się on do dźwiękoizolacyjnych właściwości przegrody, gdzie częstotliwość dźwięków mieści się w przedziale od 100 do 3150 Hz. Norma PN-EN ISO 717-1 określa jednoliczbowe wskaźniki. (uprawnienia budowlane kontakt)  

Współczynnik pogłosowy związany z pochłanianiem dźwięku

Informacją dodatkową odnośnie akustycznych własnościach warstwowych płyt jest współczynnik pogłosowy pochłaniania dźwięku. Określa się go w oparciu o badania, jakie przeprowadza się w zgodzie z normą PN-EN ISO 354. Taki współczynnik w obliczeniach bierze pod uwagę rozprzestrzenianie się w środku budynku hałasu oraz kształtowanie się w pomieszczeniach pogłosowych warunków. Wyraża się go za pomocą liczb 0 i 1. Liczba O oznacza odbicie się całkowite dźwięku, a 1 pochłonięcie całkowite dźwięku. W praktyce norma PN-EN ISO 11654 wyznacza wskaźnik związany z pochłanianiem dźwięku, który jest jednoliczbowy. (uprawnienia budowlane) 

Akustyczna izolacyjność płyt warstwowych

Akustyczna izolacyjność warstwowych płyt określa się za pomocą wartości laboratoryjnych, zgodnie z badaniami przeprowadzonymi z zastosowaniem normy PN-EN ISO 10140-2.   (uprawnienia budowlane program) Nie ma tu znaczenia konstrukcja takich płyt. Ogólną normą określająca zasady dotyczące wyznaczania akustycznej izolacyjności w przegrodzie jest PN-EN ISO. Norma zawiera jedynie informacje o tym, że próbka, jaka zostaje poddana badaniu musi posiadać wszystkie szczegóły związane z rozwiązaniem, jakie są dla danej przegrody charakterystyczne. Próbka, która jest badana musi posiadać wymiar, gdzie S wynosi około 10 m². Należy zaznaczyć w tym miejscu, że liniowy wymiar próbki ściany nie może osiągać mniejszej wartości niż 2,3 metrów. Jednoliczbowymi wskaźnikami,  jakie określają akustyczną izolacyjność jest ważony wskaźnik akustycznej izolacyjności właściwej oraz uzupełniające widmowe adaptacyjne wskaźniki. (uprawnienia budowlane segregator )  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com