fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zakres stosowania stropodachów

Stropodach stanowi poziomą lub pochyłą zewnętrzną przegrodę budynku, ograniczającą budynek od góry, pełniąc równocześnie funkcję dachu oraz stropu w najwyższej kondygnacji. Stropodach zabezpiecza pomieszczenia wewnętrzne przed opadami atmosferycznymi oraz przed zmianami temperatury.

 

Podział stropodachów

Ze względu na rodzaj konstrukcji i układ warstw stropodachu:

 • pełne – mają wszystkie warstwy konstrukcyjne całkowicie przylegające do siebie i nie ma w nich żadnych szczelin ani kanalików powietrznych. Na konstrukcji nośnej stropu (przekrycia) ułożone są bezpośrednio: warstwa ocieplająca oraz pokrycie. Zazwyczaj pod warstwą ocieplającą jest paroizolacja, a pod pokryciem warstwa wyrównująca z gładzi cementowej.
 • wentylowane – stropodachy wentylowane powietrzem zewnętrznym charakteryzują się tym, że nad materiałem ocieplającym znajduje się przestrzeń powietrzna, przez którą przepływa powietrze zewnętrzne. W grupie tej mogą być stropodachy:
 • odpowietrzane – pod pokryciem papowym znajduje się warstwa odpowietrzająca w postaci drobnych kanalików utworzonych przez zastosowanie specjalnej papy lub przez wykonanie rowków w górnej powierzchni materiału termoizolacyjnego bezpośrednio pod powierzchnią pokrycia.
 • kanalikowe – w których utworzone są kanaliki nad materiałem termoizolacyjnym np. płyty eternitu falistego lub w samym materiale termoizolacyjnym.
 • szczelinowe – w których nad warstwą izolacji cieplnej ułożona na konstrukcji stropowej znajdują się szczeliny powietrzne utworzone np. przez żelbetowe płyty dachowe (płyty korytkowe), oparte za pomocą podkładek izolacyjnych na stropie lub na izolacji cieplnej.
 • dwudzielne z przestrzenią poddasza znajdującą się pomiędzy ocieplonym stropem a konstrukcją przekrycia dachowego można je podzielić na:

– stropodachy z poddaszem przełazowym, gdzie najmniejsza wysokość poddasza wynosi ok. 60cm przy okapie, a przy kalenicy ok. 110cm

– stropodachy z poddaszem przełazowym

 

Ze względu na wielkość spadku połaci dachowej:

 • płaskie
 • strome poddaszy mieszkalnych

Ze względu na układ połaci dachowych:

 • jednospadowe tzw. Pulpitowe
 • dwuspadowe

Ze względu na sposób odprowadzania wody opadowej:

 • z odwodnieniem zewnętrznym
 • z odwodnieniem wewnętrznym tzw. pogrążone

 

Wady i zalety stropodachów

Stropodachy pełne stosuje się przede wszystkim w konstrukcjach stropodachów płaskich, tj. ze spadkiem nie przekraczającym 10°. Dopuszczalne spadki stropodachów powinny wynosić min.5%, ale w miarę możliwości zaleca się aby był nie mniejsze niż 8-10%.

Nad pomieszczeniami o ciśnieniu pary wodnej >1200Pa pod materiałem ocieplającym stropodach należy stosować paroizolację, nad pomieszczeniami o ciśnieniu pary wodnej <1200Pa mogą być stosowane stropodachy pełne bez paroizolacji. Nie zaleca się stosowania stropodachów pełnych w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Stropodach odpowietrzany jest ulepszoną odmianą stropodachu pełnego, stosuje się go nad pomieszczeniami o ciśnieniu pary wodnej od 1200 do1600Pa. O ewentualnej potrzebie stosowania paroizolacji oraz o jej rodzaju decyduje opór dyfuzyjny warstwy konstrukcyjnej i ocieplającej stropodach.

Stropodach dwudzielny zaleca się stosować w budynkach mieszkalnych o płaskich dachach, ponieważ stropodachy chronią wnętrze mieszkalne przed zawilgoceniem i przegrzanie. W szczególności nad pomieszczeniami o ciśnieniu pary wodnej powyżej 2130Pa konieczne są stropodachy wentylowane.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com