fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Utrata uprawnień budowlanych a zakaz sprawowania funkcji technicznych

Utrata uprawnień budowlanych nie jest tożsama z zakazem sprawowania funkcji technicznych. Taka kara jest spowodowana odpowiedzialnością zawodową. Nakłada się ją w specjalnych sytuacjach, które określa prawo budowlane. Tam przeczytamy, że zakaz pełnienia funkcji nakłada równocześnie na osobę obowiązek ponownego przystąpienia do egzaminu i oczywiście jego zdanie. Jeśli ukarany nie podejdzie do egzaminu w terminie lub go nie zaliczy, odbiera się mu jego uprawnienia budowlane. Jest to równoznaczne z brakiem możliwości wykonywania zawodu architekta lub inżyniera budownictwa. (programy do uprawnień budowlanych)

Utrata uprawnień przez wyrok karny

Utrata uprawnień budowlanych może jednak być też spowodowana wyrokiem karnym. W kodeksie karnym czytamy o karze, która swym zakresem obejmuje na przykład zakaz wykonywania określonego zawodu lub zakaz zajmowania konkretnego stanowiska. W jakiej sytuacji orzeka się taką karę? Chodzi przede wszystkim o nadużycie stanowiska/zawodu podczas popełnienia przestępstwa. Wskazuje się też jednak na sytuacje, w której kontynuacja piastowania przez taką osobę danego stanowiska zagraża dobrom chronionym prawem. Ten przepis oznacza, że środkiem prawnym może być orzeczony w procesie karnym zakaz pełnienia samodzielnej funkcji technicznej. Warto wiedzieć, że taki zakaz może dotyczyć całych uprawnień lub tylko ich części (do kierowania budową/do projektowania). Kodeks karny przewiduje również zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej. (jak wygląda egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Istota poinformowania strony postępowania

Wobec każdego przypadku utraty uprawnień musi być toczone odrębne postępowanie. Oczywiście konieczne jest zawiadomienie strony, wobec której to postępowanie się toczy, aby i ona mogła się w tej kwestii wypowiedzieć. W ten sposób uniknie też zarzutu braku uczestnictwa w postępowaniu, co mogłoby działać na jej niekorzyść. Utrata uprawnień budowlanych w wyniku wyroku sądu karnego nie wymusza wydawania odrębnej decyzji dotyczącej pozbawienia uprawnień, którą normalnie wydałby organ samorządu zawodowego. (egzamin na uprawnienia architektoniczne) (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com