fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uprawnienie budowlane – ważny dokument

Oczywiście dokument, jakim są uprawnienia budowlane jest kluczowy w branży budowlanej. Takie uprawnienia nadaje się na podstawie przepisów szczególnych (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Zgodnie z obowiązującym prawem osoba, która posiada ww. uprawnienia może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Ich nadaniem zajmują się z kolei Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa i Okręgowe Izby Architektów. Istotnie uprawnienia mogą zostać wydane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi.

Uprawnienie budowlane – ważny dokument

Specjalności uprawnień budowlanych

Godnym uwagi jest fakt, że uprawnienia budowlane można uzyskać w różnych specjalnościach. Są nimi: konstrukcyjno-budowlana, wyburzeniowa oraz mostowa (program z aktami na uprawnienia budowlane). Jak również drogowa, architektoniczna i telekomunikacyjna. Poza tym: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Jak również instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych . Oczywiście powyższe specjalności wydaje się w dwóch zakresach: pełnym lub ograniczonym.

Egzamin na uprawnienia budowlane – wymagania

Istotnie, aby móc podejść do ww. egzaminu konieczne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia technicznego oraz praktyki zawodowej. Praktykę potwierdza się obecnie specjalnym zaświadczeniem. Kiedyś potwierdzało się ją książką praktyki zawodowej (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Ważnym aspektem jest zrealizowanie praktyki pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane. Co więcej muszą być one bez ograniczeń i dotyczyć specjalności wybranej przez kandydata.

Kiedy można przystąpić do egzaminu?

Z pewnością należy pamiętać, iż egzamin na uprawnienia budowlane organizuje się dwa razy do roku. Można zatem przystąpić do niego w sesji wiosennej lub letniej albo w sesji jesiennej lub zimowej. Kandydat zobligowany jest do zdania zarówno części pisemnej, jak i ustnej. Oczywiście ilość pytań na każdej części egzaminu jest uzależniona od wybranej specjalności oraz zakresu uprawnień . Istotnie największy zakres pytań jest na uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie. Po zdanym egzaminie pisemnym przystępuje się do części ustnej (wydrukowane akty prawne na egzamin na uprawnienia budowlane). Tutaj odpowiada się na pytania otwarte dotyczące znajomości procesu budowlanego, wiedzy technicznej oraz umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce. Aby poznać szczegóły egzaminu warto zajrzeć na stronę internetową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Polskiej Izby Architektów.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com