fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest jednym z uczestników procesu budowlanego. To on działa w interesie inwestora, chroni jego interesy i dba o jakość wykonywanych robót budowlanych. Do zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należą:

  • sprawowanie kontroli nad jakością wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji urządzeń technicznych,
  • reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności i realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę. (testy uprawnienia architektoniczne)
Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego
Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego

Uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego może wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, które są potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące np. usunięcia nieprawidłowości zagrożeń, przedstawienie ekspertyzy dotyczącej prowadzonych robót. Kolejnym uprawnieniem jest żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, powstrzymanie dalszych robót budowlanych. (program na uprawnienia architektoniczne)

Inspektor nadzoru budowlanego ma w dużym stopniu służyć radą i pomocą inwestorowi.

Jaki jest czas pracy nadzoru inwestorskiego?

Nadzór inwestorski trwa 24 godziny na dobę, inspektor musi być wtedy dyspozycyjny. Można kontrolować postępy w budowie w dzień i w nocy, czy też sytuacji zagrożenia wypadkiem.

W przypadku inspektora budowlanego pełni on samodzielne funkcje techniczne i podlega odpowiedzialności. Wiąże się to z konsekwencjami w przypadku popełnianych błędów, czy zaniedbań, czy też uchylaniu się od wykonywania obowiązków związanych z pełnioną funkcją. (akty zgodnie z wykazem Izby Architektów)

Nadzór inwestorski obejmuje nadzorowanie procesu realizacji robót w odniesieniu do określonego harmonogramu, rozliczania zadań inwestycyjnych, a także kontakt z podwykonawcami. Kolejnym zadaniem jest przygotowywanie kosztorysów oraz odbiór w pracach końcowych.(testy 2019 uprawnienia)

 

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com