Uprawnienia budowlane – warto je mieć!

Uprawnienia budowlane – warto je mieć!

Z pewnością posiadanie uprawnień budowlanych jest bardzo ważne na obecnym rynku pracy. To prestiż, który informuje potencjalnych klientów o naszej wiedzy i kwalifikacjach. Oczywiście posiadając uprawnienia budowlane jesteśmy w stanie znaleźć dobrze płatną i perspektywiczną pracę (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Z pewnością poza pracą w kraju otwiera się przed nami również międzynarodowa kariera i możliwość zarobkowania w innych krajach. Ważnym aspektem jest fakt, że w państwach Unii Europejskiej nasze uprawnienia są w pełni akceptowane. Co więcej ww. uprawnienia umożliwiają otworzenie działalności i poprowadzenie własnej firmy.

Making Notes from Book ca. 2000

Jakie specjalności uprawnień budowlanych można wyróżnić?

Istotnie polskie prawo wskazuje na 10 specjalności uprawnień budowlanych, o które można się ubiegać. Są to: specjalność konstrukcyjno-budowlana, architektoniczna,  inżynieryjna hydrotechniczna, inżynieryjna drogowa (program egzamin uprawnienia 2019). Jak również inżynieryjna mostowa, inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem oraz  inżynieryjna wyburzeniowa. Co więcej prawo wskazuje na specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych. Jak również specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Poza tym wyróżniamy specjalność instalacyjną w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń telekomunikacyjnych (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów).

Specjalności bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie

Oczywiście wymienione powyżej specjalności można uzyskać w zakresie ograniczonym lub bez ograniczeń (egzamin na uprawnienia budowlane). Należy również pamiętać, że uprawnienia budowlane mogą być wydane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi lub oddzielnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi. Z pewnością na wybór konkretnej specjalności, rodzaju i zakresu uprawnień mają wpływ posiadane wykształcenia oraz odbyta praktyka zawodowa. Kluczowe jest oczywiście ukończenie egzaminu państwowego.  

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.