fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej

W przypadku tych uprawnień bez ograniczeń mamy możliwość projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi, które są związane z obiektem budowlanym.  Mogą to być roboty w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wyróżnić tu można sieci:

  • tramwajowe trakcje metra wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania,
  • kolejowe,
  • trolejbusowe
  • tramwajowe sieci trakcyjne,
  • sieci trakcyjne metra,
  • sieci elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

(szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej
Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej

W przypadku uprawnień budowlanych, w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie, pozwalają one na projektowanie obiektu budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV na obiektach budowlanych o kubaturze 1000 m3. (egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Postępowanie kwalifikacyjne a także egzaminy na uprawnienia budowlane

Bardzo ważnym elementem uzyskania uprawnień budowlanych jest odbycie praktyki zawodowej. Zdobyć ją można po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza. Praktykę tę można też odbyć po zdobyciu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczony na poziomie technika. Praktyki potwierdzone są przez osoby, które są wpisane na listę członków izby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Uprawnienia budowlane instalacyjne, gazowe, cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne uprawniają do projektowania lub kierowania pracami budowlanymi w podanym zakresie. W przypadku uprawnień z ograniczoną odpowiedzialnością, kubatura obiektów budowlanych nie może przekraczać 100 m sześciennych.

Jeśli chodzi o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, można projektować budynki czy kierować robotami budowlanymi w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej łącznie z infrastrukturą towarzyszącą. Natomiast uprawnienia ograniczone pozwalają na wykonywanie prac w zakresie lokalnych linii i instalacji. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

 

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com