Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej

Warto zgłębić rodzaje, w których dostępne są uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie architektury obiektu. Kubatura obiektu nie może przekroczyć 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy w przypadku uprawnień ograniczonych (nauka do uprawnień budowlanych). W takiej sytuacji można kierować robotami budowlanymi lub projektować jedynie w odniesieniu do architektury tychże obiektów.

Jakie uprawnienia najchętniej wybierają kandydaci?

Istotnie, kandydaci najchętniej wybierają uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi.

Ww. uprawnienia dotyczą konstrukcji oraz architektury obiektu. Inżynier budownictwa może kierować robotami budowlanymi, projektować lub wykonywać oba te działania równolegle. Wszystko zależy od wybranego przez niego zakresu (program z aktami na uprawnienia budowlane). Drogą kariery w przypadku tych uprawnień jest zatem możliwość awansu na stanowisko inżyniera budownictwa.

Specjalność konstrukcyjno-budowlana – uprawnienia

Ww. uprawnienia związane z projektowaniem lub kierowaniem robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie dotyczą tylko pewnych konstrukcji. Są to obiekty o kubaturze maksymalnie 1000 m3, znajdujących się na głębokości maksymalnej 3 m poniżej poziomu terenu i na stabilnym gruncie. Ponadto rozpiętość elementów konstrukcyjnych powinna wynosić do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu).

Co ważne, obiekt może mieć maksymalnie 12 m nad poziomem terenu, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, maksymalna wysokość każdej kondygnacji to 4,8 m.

Taki obiekt nie może zawierać elementów wstępnie sprężanych na terenie budowy (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Należy pamiętać, iż obiekt nie może wymagać uwzględnienia wpływu eksploatacji górniczej.

Zatem uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w ograniczonym zakresie nie dają z możliwości sprawowania samodzielnej funkcji technicznej na wielu obiektach budowlanych. Jeżeli dany obiekt nie spełnia powyższych założeń, należy wówczas zatrudnić do jego projektowania lub budowy inżyniera. Musi on posiadać uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w nieograniczonym zakresie (egzamin ustny na uprawnienia budowlane).

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.