Uprawnienia budowlane – przepisy

Dokumenty potrzebne do egzaminu na uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane pozwalają na rozwinięcie skrzydeł w karierze budowlanej. Należy jednak pamiętać, że ich zdobycie nie zawsze będzie możliwe. Dzieje się tak w przypadku, kiedy osoba chcąca je nabyć nie będzie posiadać odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. ( program do egzaminu na uprawnienia na komputer )

Warunki te, oprócz tego, że muszą zostać spełnione, muszą być również odpowiednio udokumentowane. Pierwszym z obligatoryjnych dokumentów, jest odpis dyplomu zaświadczający ukończenie studiów, suplement do dyplomu czy zaświadczenie o przebiegu studiów. Wszystko to oczywiście w przypadku posiadania wykształcenia wyższego. W sytuacji, gdy kandydat posiada wykształcenie techniczne lub zawodowe, musi dostarczyć w ręce komisji kwalifikacyjnej dokument potwierdzający zdobycie danego tytułu. (testy uprawnienia budowlane)

Wykaz prac projektowych

Wykaz prac projektowych stanowi niezmierni ważny dokument, jaki należy przedłożyć przed komisję egzaminacyjną. Są to prace, które zostały wykonane przez kandydata podczas trwania jego praktyki zawodowej. (program z aktami na uprawnienia budowlane)

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów, komisja kwalifikacyjna ustali, czy zdobyte wykształcenie kierunkowe, a także odbyta praktyka budowlana pozwala na przystąpienie do egzaminów na uprawnienia budowlane. Wszystko to nastąpi w ramach obowiązujących przepisów.

Zakres kierunku studiów 

Wykształcenie wyższe jest bardzo przydatne w branży budowlanej. Należy jednak pamiętać o tym, że nie wystarczy skończenie dowolnego kierunku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przynajmniej jedna trzecie programu danego kierunku studiów musi być ściśle związana z umiejętnościami potrzebnymi w karierze budowlanej. ( program do egzaminu na uprawnienia architektoniczne )

Wszystkie wyżej wymienione warunki mają miejsce w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane zdobyła swoje wykształcenie w Rzeczpospolitej Polskiej. Nie jest ważne czy stopień wykształcenia jest zawodowy, techniczny czy wyższy. Oczywiście, przepisy nie zabraniają zdobycia wykształcenia poza granicami kraju. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że w takiej sytuacji komisja kwalifikacyjna rozpatrzy możliwość przystąpienia do egzaminów w sposób indywidualny.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.