fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Bezpieczeństwo pożarowe

Prawidłowo zaprojektowany i wykonany budynek powinien zapewniać bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Zagadnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i strat spowodowanych pożarami jest powszechnie znane z prasy codziennej. Dużo miejsca poświęcają mu też przepisy obowiązujące w budownictwie. Dzielą one materiały budowlane na: niepalne i palne. Materiały palne dzieli się z kolei na niezapalne, trudno zapalne i łatwo zapalne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pod względem wymagań przeciwpożarowych właściwości elementów budowlanych określa się ich odpornością ogniową i stopniem rozprzestrzeniania ognia. Odporność ogniową mierzy się czasem w godzinach, w którym element w warunkach pożaru spełnia dalej wyznaczoną mu rolę w całości budowli. Zakwalifikowaniu do kategorii niebezpieczeństwa pożarowego budynku lub jego części podlegają te obiekty, w  których przechowuje się, składuje lub przetwarza materiały mogące ulec zapaleniu lub samozapaleniu.

 

Zabezpieczenie przed pożarem

W celu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się pożaru, tworzy się strefy pożarowe. Są to powierzchnie budynku oddzielone od innych stref budynków pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż minimalne, dopuszczalne odległości od innych budynków budowlanych. Oprócz tego budynek powinien mieć zapewnioną odpowiednią liczbę dróg ewakuacyjnych. Są to w pojęciu prawa budowlanego, schody, pochylnie, drabiny ewakuacyjne, galerie i przejazdy, które stanowią najkrótsze wyjście z obiektu budowlanego na otwartą przestrzeń.

Podsumowanie

Podsumowując prace budowlane obciążone są jednak niezwykłym ryzykiem. Specjalne przepisy, które dotyczą Bezpieczeństwa i Higieny Pracy idealnie regulują w jaki to sposób powinno się zmniejszyć ryzyko wypadków. Zaznacza się dodatkowo, że tak zwany plan bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia musi ściśle zawierać zapisy, które odnoszą się do określonych zasad wykonywania pracy. Poza tym przed rozpoczęciem budowy pracownik musi się również z nimi zapoznać. Zasady takie obejmują ochronę przeciwpożarową oraz to w jaki sposób powinniśmy obchodzić się z wszelkimi substancjami chemicznymi i urządzeniami technicznymi, a w kolejnym aspekcie również to w jaki sposób wykonywać prace na wysokościach. Wszelkie powyższe informacje służą zagwarantowaniu bezpieczeństwa wykonywanych prac.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0