Uprawnienia budowlane – nasze możliwości

Uprawnienia budowlane nadaje się poprzez decyzję komisji. Pozwalają one uprawnionej osobie pełnić w sposób samodzielny funkcje techniczne w budownictwie. Dzięki nim można samemu oceniać zjawiska i rozwiązywać zagadnienia architektoniczne, techniczne czy techniczno-budowlane. (wydrukowane akty prawne na egzamin na uprawnienia budowlane)

Uprawnienia budowlane – jak je uzyskać?

Uprawnienia przyznaje się w różnych specjalnościach. Żeby jednak je otrzymać, każdy kandydat musi podejść do egzaminu oraz go zdać. Egzamin sprawdza znajomość procesu budowlanego i aktów prawnych. Listę obowiązujących aktów można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Oprócz tego ważne jest oczywiście wykształcenie a także czas praktyki spędzonej na robotach budowlanych i/lub projektowaniu. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Zakres uprawnień

Uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi to jedna z możliwości, na jaką możemy się zdecydować. W takiej sytuacji do naszych obowiązków będzie należało kierowanie budową lub pracami budowlanymi czy sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Będziemy także sprawować kontrolę techniczną nad utrzymaniem obiektów budowlanych. Oprócz tego czeka nas kierowanie procesem wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych a także nadzór i kontrola ich wytwarzania. Posiadając uprawnienia wyłącznie do projektowania wykonujemy przede wszystkim projekty. Oprócz tego sprawdzamy prawidłowość projektów architektoniczno-budowlanych. Możemy tez sprawować nadzór autorski oraz kontrolę techniczną. Dotyczy ona utrzymania obiektów budowlanych. (program do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Jaką specjalizację wybrać?

Wśród specjalizacji uprawnień budowlanych można długo przebierać. Najwięcej kandydatów decyduje się jednak na uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, jako że są one najbardziej uniwersalne. Jeśli jednak nie odpowiada nam ta specjalizacja, możemy zdecydować się na inną. Do wyboru mamy specjalność architektoniczną a także kilka inżynieryjnych: mostową, drogową, kolejową, hydrotechniczną i wyburzeniową. Możemy postawić także na którąś ze specjalizacji instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: telekomunikacyjnych lub elektrycznych i elektroenergetycznych. Jeszcze inną opcją są uprawnienia instalacyjne dotyczące sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, kanalizacyjnych i wodociągowych. (egzamin na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.