fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wykształcenie potrzebne do zdobycia uprawnień budowlanych

Wykształcenie stanowi bardzo ważną kwestię, jeśli chodzi o chęć nabycia uprawnień budowlanych. To właśnie dzięki niemu, osoba pragnąca nabyć takie uprawnienia, zdobywa niezbędną w branży budowlanej wiedzę. (uprawnienia budowlane 2020 )

Jeśli chodzi o weryfikację zdobytego wykształcenia, okręgowa komisja kwalifikacyjna potrzebuje do tego odpowiednich dokumentów. Może to być, w zależności od zdobytego wykształcenia, odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów, dokument stwierdzający posiadanie tytułu technika lub mistrza w branży budowlanej czy też dyplom zawodowy w zawodzie wyuczonym. Czasem konieczne jest uzupełnienie dokumentacji u suplement do dyplomu czy zaświadczenie o przebiegu studiów. (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane)

Umowa uczelni z Izbą Samorządu Zawodowego

Niekiedy niektóre uczelnie nawiązują współpracę z Izbą Samorządu Zawodowego. Współpracę tą jest normuje umowa stworzona na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Szczegóły znajdują się w na artykule 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku. Jeżeli uczenia, na której kandydat zdobywał wykształcenie, zawarła taką ustawę, do dokumentów należy dołączyć dokument to potwierdzający. ( program z aktami na uprawnienia budowlane )

Szczegóły wykształcenia wyższego

Należy pamiętać o tym, że w celu nabycia uprawnień budowlanych należy nabyć nie tylko wykształcenie wyższe. Podjęcie studiów musi umożliwić zdobycie potrzebnej do wykonywania tego zawody wiedzy. W związku z tym kierunek studiów powinien ściśle wiązać się z branżą budowlaną. Komisja kwalifikacyjna rozstrzyga tę kwestię najczęściej na podstawie zgodności nazwy kierunku. Może się jednak zdarzyć tak, że dokumentacja powinna zostać uzupełniona na przykład o zaświadczenie o przebiegu studiów. Innym dokumentem, o którego dostarczenie może poprosić komisja, jest suplement do dyplomu. Dzięki niemu komisja jest w stanie stwierdzić, czy przynajmniej jedna trzecia programu studiów jest zgodna z wiedzą potrzebną do nabycia uprawnień budowlanych. Norma ta wynika z Prawa o szkolnictwie wyższym. ( egzamin na uprawnienia budowlane )

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com