fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Układanie tradycyjne

Wykonujemy je przy użyciu kielni ze wstępnym nakładaniem zaprawy na boczną powierzchnię cegieł. Dzięki temu rozpowszechniane jest używanie kielni na niemal całym świecie. Nadaje się świetnie do murów z wiązaniem krzyżykowym oraz pospolitym. Minusem tego rozwiązania jest to, że każdą osobną cegłę należy podnieść i nałożyć na nią zaprawę, więc zajmuje dużo czasu. (uprawnienia budowlane kontakt)

Układanie tradycyjne cegły
Układanie tradycyjne cegły

Mur możemy stawiać na puste spoiny. Czyli albo możemy zostawić nie wypełnione spoiny na 1,5cm od lica wewnętrznego bądź zewnętrznego (czy z obydwu stron naraz), bądź możemy wykorzystać sposób na pełne spoiny, gdzie zaprawa styka się z licem.

Murarz pobiera z szafla czy skrzyni zaprawę pół gęstą przy użyciu kielni i rozkłada zaprawę pod parę cegieł z zewnętrznego rzędu, wygładzając ją wtedy bokiem kielni tak, by nie zbliżała się na 2-3cm do lica muru.

Układanie tradycyjne wykonanie

Kontynuując, pracownik chwyta cegłę lewą ręką i rozprowadza z kielni na boczną powierzchnie (która powinna dostawać do cegły poprzedniej) małą ilość zaprawy na odcinku 5cm i w odstępach paru cm od strony licowej. Później kładzie cegłę na zaprawę w odstępie niewielu centymetrów od wcześniejszej cegły i mając na uwadze sznur, przyciska ją i przesuwa. Robi to tak, żeby cegła delikatnie osiadła, a zaprawa w spoinie wspornej rozlała się, nie stykając się z licem na 1,5cm. Spoina poprzeczna zostanie niewypełniona na tę samą odległość od lica, zostanie natomiast wypełniona maksymalnie w tym punkcie, w którym na cegłę nałożono zaprawę i jedynie częściowo od dołu na reszcie odcinka. W ten sam sposób zachodzi rozpostarcie i wygładzenie zaprawy pod cegły rzędu wewnętrznego i układanie wybranych cegieł, po wcześniejszym nałożeniu kielnią zaprawy na powierzchnie boczną w odstępach od paru centymetrów do końca. (uprawnienia budowlane 2021)

Tym sposobem spoiny poprzeczne tego rzędu mogą przypominać lustro, patrząc na pionową, długą płaszczyznę spoin rzędu zewnętrznego. Warto wspomnieć, że spoina podłużna zapełniona będzie z dołu w stopniu niepełnym. Kolejnym etapem jest zalewanie całej warstwy cegieł. Murarz rozprowadza zaprawę na wcześniej ułożone cegły, nalewa na nią wodę, żeby była bardziej rzadka i używa kielni do rozsmarowania i zgrzebania, wypełniając zewnętrzne elementy spoin. Zalewanie to natomiast czynność nieobowiązkowa, dokłada to dodatkowo pracy na budowie.

Zalewanie

Do tego zalewanie wpuszcza dużą ilość wody w mur, przez co czas wyschnięcia wydłuża się. Murarze mają na to swoje sposoby i zazwyczaj warstwę główkową pozostawiają niezalaną. Ma to najwięcej sensu, gdy zaprawa rozścielana pod kolejną warstwę czyli wozówkową, będzie na tyle rozciągliwa, że wypełni bez problemu spoiny w poprzedniej. Jednak, trzeba liczyć się z tym, że nie zawsze się to udaje. (uprawnienia budowlane program)

Murarze, którzy są nieuważni bądź niewyszkoleni wystarczająco czasami zostawiają nie wypełnione spoiny we wnętrzach muru, co powoduje jego osłabienie. Pod cegły rzędu zewnętrznego robotnik nakłada i wygładza zaprawę przy użyciu kielni, bardzo zbliżonym sposobem jak przy rzędzie główkowym. Następnie chwyta on cegłę w lewą rękę i nakłada kielnią małą ilość zaprawy, około na środek powierzchni bocznej, jaka powinna przystawać do wcześniejszej cegły. Wtedy kładzie cegłę na zaprawę, przyciska i przesuwa tak jak w przypadku rzędu główkowego. (program egzaminu na uprawnienia)

Fola

Później tak samo stawiane są wozówki rzędu wewnętrznego. W murze grubości 2 cegieł zostaje w środku każdej z warstw wozówkowych po stworzeniu zewnętrznych rzędów płytkie koryto czyli fola. W murach grubości 2,5 cegły i wzwyż, w każdej jednej murowanej warstwie tworzy się taka fola. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Folę wypełnia się na 1,5-2cm z dołu zaprawą, po czym osadza się na tej zaprawie cegły główki, naciskając je w ten sposób, by zaprawa wypełniła spoiny na chociaż 3cm ich wysokości. Pracownicy budowy właśnie tutaj próbują wykorzystać stare, zniszczone, popękane cegły, tak zwane braki, które znajdzie się prawdopodobnie na każdej budowie. Więc jeżeli znalazłyby się między cegłami większe, puste miejsca, wtedy trzeba je tak zwanie zaćwiekować, czyli wypełnić kawałkami cegieł. Na końcu zalewamy folę razem z całą warstwą, żeby zapełnić wierzchnie elementy spoin i różnych wgłębień. To zalewanie przeprowadzamy tak jak w przypadku rzędów główkowych. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com