fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Istotnie, każdy kandydat starający się o uzyskanie uprawnień budowlanych musi odpowiednio udokumentować swoje wykształcenie oraz praktykę zawodową. Ważnym aspektem jest to, że można zrobić to na wiele sposobów (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Kandydat ma możliwość przedłożenia odpisu dyplomu ukończenia studiów, suplementu do dyplomu lub zaświadczenia o przebiegu studiów. Jeżeli kandydat posiada wykształcenie średnie, wówczas przedkłada się dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza. Poza tym dopuszcza się przedstawienie dyplomu, który potwierdza wykształcenie i kwalifikacje w nauczanym zawodzie na poziomie technika. Dopuszcza się również zaświadczenie z uczelni. Musi ono potwierdzać, że ukończone studia prowadzono zgodnie z umową zawartą między uczelnią a Izbą Samorządu Zawodowego.

Udokumentowanie wykształcenia

Udokumentowanie praktyki zawodowej

W przypadku praktyki zawodowej wymaga się jej udokumentowania poprzez przedstawienie wykazu prac projektowych wykonywanych w trakcie praktyki. Istotnie, weryfikacji dokonuje się w oparciu o obowiązujące przepisy. Dotyczy to zarówno wykształcenia, jaki praktyki zawodowej (egzamin na uprawnienia budowlane). I tak Komisja Kwalifikacyjna weryfikuje czy posiadany przez kandydata tytuł zawodowy oraz kwalifikacje są zgodne z wykazem zawodów znajdującym się w przepisach. Jeśli kandydat jest absolwentem studiów wyższych, wówczas sprawdza się kompatybilność kierunku studiów z przepisami.

Absolwenci studiów wyższych

Oczywiście, aby móc ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych nie trzeba być absolwentem uczelni. Tutaj dopuszcza się także osoby z wykształceniem średnim (egzamin na uprawnienia architektoniczne). Jeśli jednak ukończyliśmy studia wyższe, to ich kierunek porównuje się z kierunkami określonymi w przepisach. Musi być on odpowiedni lub pokrewny dla danej specjalności uprawnień budowlanych. Istotnie, wykształcenie zostanie uznane za zgodne jeżeli nazwa kierunku studiów zgadza się z zakresem kierunku studiów. Jak również wtedy, kiedy zaświadczenie o przebiegu studiów lub z suplement do dyplomu określa, że przynajmniej jednak trzecia programu lub jedna trzecia godzin zajęć to zajęcia, które kształtują wiedzę oraz umiejętności w zakresie odpowiedniego kierunku studiów.

Wykształcenie zdobyte poza granicami kraju

Godnym uwagi jest fakt, że osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych może kształcić się zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Z pewnością każda forma edukacji przyniesie wiele korzyści (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania). Jeżeli zatem kandydat pobierał naukę poza krajem, to musi przygotować się na to, że jego wykształcenie oraz kwalifikacje zostaną zweryfikowane pod względem zgodności kierunku studiów w toku indywidualnej kwalifikacji.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com