fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ubieganie się o nadanie uprawnień budowlanych

Jak już niejednokrotnie zostało napisane, tylko spełniając odpowiednie warunki można ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych. W świetle polskich przepisów można je uzyskać posiadając odpowiednie wykształcenie wyższe lub średnie w odpowiedniej lub pokrewnej specjalności. Poza tym należy odbyć praktykę zawodową na budowie lub przy sporządzaniu projektów (program na uprawnienia budowlane w wersji android). Ostatnim elementem jest pozytywny wynik egzaminu państwowego.

Ubieganie się o nadanie uprawnień budowlanych

Rodzaje uprawnień, o które można ubiegać się w Polsce

Prawo budowlane określa szczegółowe ustalenia, które umożliwiają wydanie odpowiednich rozporządzeń w zakresie wymagań i procedur związanych z uprawnieniami budowlanymi. I tak uprawnienia dzieli się na trzy podstawowe rodzaje (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Są to uprawnienia do projektowania, do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie. Istotnie są one wydawane w dwóch zakresach: ograniczonym i bez ograniczeń.

Różnice między uprawnieniami

Oczywiście zakres działań, które można podejmować różnią się od siebie w zależności, czy wybierzemy uprawnienia bez ograniczeń, czy z ograniczeniami. W przypadku tych pierwszych, inżynier może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w obrębie swojej specjalności oraz rodzaju uprawnień na każdym obiekcie . Natomiast uprawnienia w ograniczonym zakresie uprawniają do pełnienia funkcji wyłącznie na prostych oraz niewielkich obiektach. Takie obiekty są zdefiniowane odpowiednimi przepisami (program z aktami na uprawnienia budowlane). W związku z powyższym zdobycie uprawnień bez ograniczeń jest trudniejsze. Należy posiadać odpowiednie wykształcenie oraz praktykę zawodową. Dodatkowo zakres zagadnień na egzaminie państwowym również jest szerszy.

Specjalności uprawnień budowlanych

Godnym uwagi jest fakt, że uprawnienia nadawane są w różnych specjalnościach, które z kolei mają swoje specjalizacje. W Polsce wyróżniamy następujące specjalności uprawnień budowlanych: architektoniczną, inżynieryjną oraz instalacyjną. Jak również konstrukcyjno-budowlaną. Jeżeli chodzi o specjalność inżynieryjną, to dzielimy ją na mostową, drogową, kolejową, hydrotechniczną oraz wyburzeniową. Specjalność instalacyjna dotyczy z kolei sieci, instalacji i urządzeń (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia). Są to urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne (specjalność elektryczna) oraz telekomunikacyjne. Jak również cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe oraz kanalizacyjne (specjalność sanitarna).

Należy także wspomnieć, że uprawnienia może uzyskać wyłącznie osoba fizyczna. Za postępowanie kwalifikacyjne związane z nadaniem uprawnień budowlanych kandydat ponosi koszty finansowe.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com