fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Godnym uwagi jest fakt, że o nadanie uprawnień budowlanych mogą starać się nie tylko absolwenci studiów wyższych kierunków odpowiednich lub pokrewnych. Oczywiście prawo do tego mają również osoby posiadające tytuł mistrza albo technika, choć ich praktyka zawodowa musi trwać dłużej. Istotnie należy pamiętać, iż uprawnienia budowlane są w Polsce niezbędnym dokumentem. Tylko dzięki nim możliwe jest sprawowanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (program egzamin uprawnienia 2019). Reasumując, aby móc ubiegać się o uprawnienia budowlane poza odpowiednim wykształceniem należy również odbyć praktykę zawodową i zdać egzamin.

Zawody związane z budownictwem uprawniające do zdobycia danej specjalności

Ze względu na to, iż wszystkie dokładne informacje w tym zakresie znajdują się w Rozporządzeniu – warto do niego sięgnąć. Szczegółowy wykaz ww. zawodów znajdziemy w załączniku nr 3 do Rozporządzenia. Dotyczy ono sprawy przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Istotnie, w przypadku wykształcenia średniego można ubiegać się tylko o uprawnienia w ograniczonym zakresie (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania).

Wykaz zawodów i specjalności

W związku z szeroką gamą możliwości poniższy wykaz odzwierciedla listę zawodów oraz specjalności, które mogą uzyskać mistrzowie i technicy. Istotnie, w przypadku technika budownictwa, murarza, murarza-tynkarza, cieśli odpowiednią specjalnością jest konstrukcyjno-budowlana. Z kolei dla technika architekta – architektoniczna (programy do uprawnień budowlanych). Natomiast dla technika drogownictwa, budowy dróg, budownictwa kolejowego, budownictwa, dróg i mostów kolejowych – inżynieryjna mostowa. Zaś dla technika drogownictwa, dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, dróg i mostów kolejowych, budowy dróg, budownictwa kolejowego – inżynieryjna drogowa. Z kolei elektryk, technik elektryk, technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych, technik elektroenergetyk transportu szynowego – instalacyjną elektryczną.

Dalsze zestawienie

Bezsprzecznie mistrzowie oraz technicy mogą wybierać spośród wielu specjalności w zależności od zakresu swojego wykształcenia. I tak technik elektryk urządzeń zabezpieczania i sterowania ruchem kolejowym, transportu kolejowego lub technik automatyka sterowania ruchem kolejowym może starać się o specjalność inżynieryjną kolejową w zakresie sterowania ruchem kolejowym. Z kolei technik budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych, technik budownictwa kolejowego lub dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych o inżynieryjną kolejową w zakresie kolejowych obiektów budowlanych. Natomiast technik budownictwa, inżynierii środowiska i melioracji, budownictwa wodnego lub wodnomelioracyjnego, melioracji wodnych o inżynieryjną hydrotechniczną. Dalej technik inżynierii sanitarnej, urządzeń sanitarnych, energetyk, inżynierii środowiska i melioracji, monter sieci i instalacji sanitarnych, budownictwa wodnego, sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, instalacji gazowych, sieci gazowych, sieci cieplnych, sieci wodnych i kanalizacyjnych lub sieci i instalacji urządzeń sanitarnych o instalacyjną sanitarną. W końcu technik telekomunikacji o specjalność instalacyjną telekomunikacyjną (egzamin na uprawnienia budowlane).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com