fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Omówić rodzaje tynków wewnętrznych

Tynk to warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie np. ścian wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zadaniem jej jest m. in. ochrona przed działaniem czynników wewnątrz pomieszczeń (np. para wodna), nadanie estetycznego wyglądu elementom budynku itp. Tynk stosuje się również jako warstwę podkładową pod elementy wymagające gładkiego podłoża (np. płyty styropianowe). Tynki wewnętrzne składają się ze spoiwa (może to być cement, wapno lub gips), piasku, niekiedy dodatków poprawiających plastyczność i przyczepność oraz wody.

Podczas kontroli przy odbiorze tynków zwraca się uwagę: zgodność ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej, certyfikaty lub deklaracje zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, wygląd i inne właściwości powierzchni tynku, wykończenie tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych; grubość tynku, przyczepność tynku do podłoża, prawidłowość przygotowania podłoży. Odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbiór robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której uwzględnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac tynkowych. Tynk powinien być odebrany, gdy wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.

 

Podział tynków wewnętrznych:

  • cementowo-wapienne,
  • wapienne,
  • gipsowe,
  • gliniane
  • dekoracyjne

 

Ponadto tynki wewnętrzne dzielimy na tynki:

  • jednowarstwowe/ wielowarstwowe,
  • podkładowe/ nawierzchniowe,
  • gładkie/ zacierane

 

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0