fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Tymczasowe obiekty budowlane

Prawo budowlane określa definicję tymczasowego obiektu budowlanego. Według tego prawa jest to obiekt który użytkuje się czasowo. Jest to czas krótszy niż  trwałość techniczna obiektu. Przystosowuje się go do przeniesienia lub do rozbiórki. Po spełnieniu swojej funkcji usuwa się go. Innym kryterium zidentyfikowania obiektu jako tymczasowy jest brak trwałego połączenia z gruntem. Mimo wszystko ich wzniesienie kwalifikowane jest jako budowa i wymaga uzyskania pozwolenia.

Osoby posiadające uprawnienia budowlane, czyli kierownicy budów, często z takich tymczasowych obiektów muszą korzystać. Jest to bardzo często ich podstawowe miejsce pracy.

Mała architektura

Istnieją jednak obiekty które można stawiać bez formalności. Zalicza się do nich mała architektura. Są to m.in. eksponaty wystawowe, które nie pełnią jakichkolwiek funkcji użytkowych, a są umiejscowione na terenach przeznaczonych na ten cel. Zgłoszenia wymagają tylko te elementy, które pozostają w przestrzeni publicznej. Uzyskania pozwolenia nie wymagają też wszelkie obiekty powstające na terenie budowy do czasowego użytkowania. Pozostałych obiektów nie wyłącza się z tego obowiązku. Każda z nich musi być zgodna z zapisami zawartymi w planie miejscowym. Ważne jest, że brak konieczności uzyskania pozwolenia nie zwalnia z konieczności spełnienia wymogów zawartych w przepisach.

Formalności związane z obiektami tymczasowymi

Uzyskanie pozwolenia na budowę obiektu tymczasowego jest konieczne gdy obiekt jest stale związany z gruntem. Również gdy wykorzystuje się go dłużej niż 180 dni. Kluczowym elementem określającym pierwsze kryterium jest sposób posadowienia, który musi zapewnić budowli stabilność i trwałość w zetknięciu z czynnikami zewnętrznymi. Definiuje je również metoda związania z gruntem i możliwość przeniesienia obiektu. We wniosku na budowę obiektu tymczasowego trzeba określić termin rozbiórki bądź przeniesienia. Przepisy nie regulują ograniczeń w tym aspekcie.

Po upływie 180 dniu inwestor składa wniosek o pozwolenie na budowę. W takim wypadku nie zmusza się go do usunięcia obiektu z działki. Nie ma możliwości przedłużenia terminu w inny sposób. Jeśli jednak inwestor nie zastosuje się do tego przepisu budowlę traktuje się jako samowolę budowlaną. Sprawę kieruje się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.Właściciel będzie mógł w takim wypadku zalegalizować obiekt poprzez wpłacenie opłaty legalizacyjnej. Jeśli inwestor nie zgodzi się na takie wyjście, jego budowlę kieruje się do rozbiórki.

Zajrzyj na naszą stronę i przygotuj się do egzaminu:

www.uprawnienia-budowlane.com/uprawnienia-budowlane

 

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0