fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Temperatury twardnienia betonu

Zarówno deskowania jak i rusztowania należy zachować do momentu, aż beton nie osiągnie zamierzonej wytrzymałości. Szczególnie sprawdza się to wtedy, gdy beton twardnieje w temperaturach innych niż 15 stopni Celsjusza. Jak wynika z badań T. Trojanowskiego, terminy rozdeskowania w żaden sposób nie są połączone z wytrzymałością betonu. Do okresów poprzedzających wyeliminowanie deskowania należy wpisywać tylko dni, których średnia temp. Dobowa przekracza 8 stopni (uprawnienia budowlane elektryczne).

Według wytycznej PN-63/B-06251 należy brać pod uwagę tylko sumę dni, w których średnia temperatura dobowa nie była niższa niż 0°C (uprawnienia budowlane testy program).

Twardnienie betonu
Twardnienie betonu

Rozdeskowanie przy cemencie glinowym

Jeśli używamy cementu glinowego, okresy te skrócają się o połowę. Wymagania odnośnie wytrzymałości, nie zmieniają się (uprawnienia budowlane egzamin). Może zdarzyć się tak, że w trakcie betonowania i stygnięcia betonu, temperatura się obniża. W takim przypadku, na chwilę przed zdjęciem deskowania i rusztowania, trzeba sprawdzić czy beton jest wystarczająco twardy. Wskazane jest w tym celu używanie walców próbnych na ściskanie bądź uderzanie młotkiem, ewentualnie wbijanie w beton gwoździ mających długość 4″ (100 mm). Dźwięk uderzenia powinien być czysty, gwoździe natomiast powinny być proste, nie zakrzywiać się i nie kruszyć warstw betonu. Wtedy można stwierdzić, czy beton jest dostatecznie wytrzymały. Pewna część podpór powinna w tym czasie pełnić rolę podpór chroniących konstrukcję (uprawnienia architektoniczne). Jeśli dokonywane są stałe próbki kontrolne z powstałych części, okresy rozdeskowania mogą ulec zmianie, wydłużeniu lub skróceniu. Wszystko zależne jest od faktycznej wytrzymałości betonu oraz od szacowanego obciążenia konstrukcji po usunięciu deskowań.

Dojrzałość betonu

Wartość zestawia się z faktyczną wytrzymałością Rw betonu, która mierzona jest poprzez badanie walców próbnych na ściskanie. W momencie gdy y Rw ^ Rrw – można usunąć deskowanie. Wynika z tego, że pożądany miernik dojrzałości betonu zra = 5,04 dni , osiągnięty będzie dopiero po 10 dniach twardnienia betonu, przy określonych wcześniej średnich temperaturach dobowych. Jeśli w ciągu doby występują duże różnice temperatur, do obliczeń przyjmujemy krótsze odstępy czasowe. Dobrze jest kierować się zasadą, która mówi o tym, że na początku zdejmowane jest deskowanie elementów drugorzędnych, obciążonych jedynie przez ciężar własny w czasie budowy. Kolejno, usuwa się elementy nośne konstrukcji. Przykładem takich elementów nośnych są podciągi czy żebra. Inaczej jest z słupami, które zazwyczaj rozdeskowuje się jako pierwsze. Spowodowane jest to tym, że do czasu usunięcia stempli spod belek nośnych – obciąża je jedynie własny ciężar. Podczas rozdeskowania belek nośnych zasadne jest usuwanie bocznych deskowań szybciej, aby umożliwić karbonizację wierzchnich warstw betonu zwiększenia energii sieciowej kamienia cementowego (uprawnienia budowlane przepisy).

Metoda sklerometryczna

Pełne usunięcie deskowania konstrukcji, może się odbyć po wcześniejszym określeniu faktycznej wytrzymałości betonu, która przedstawiona jest na próbkach będących w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu. Niekiedy stwierdzenie o wytrzymałości betonu,może być zweryfikowane metodami nieniszczącymi. Jedna z najbardziej popularnych metod to metoda sklerometryczna. Polega na stopniowym rozmontowaniu rusztowania, tak aby unikać usuwania zwiększonej liczby podpór. Trzeba zachować ostrożność aby podczas usuwania podpór, nie stworzyć negatywnych naprężeń w konstrukcji (uprawnienia budowlane egzamin ustny).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com