fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Podsystemy transportu mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej rozpoczyna się w momencie jej załadunku na środek transportu, a kończy się on w momencie końcowego ułożenia mieszanki w deskowaniu (uprawnienia budowlane 2021). Jest to system logistyczny, w którym można wyodrębnić dwa podsystemy transportu:

– zewnętrznego mieszanki betonowej,

– wewnętrznego mieszanki betonowej (inaczej zwany transportem bliskim). 

Łańcuch logistyczny w przypadku transportu zewnętrznego mieszanki betonowej wygląda następująco:

a) początek: ustawienie się środka transportowego w kolejce pod załadunek w wytwórni betonu towarowego,

b) załadunek mieszarki samochodowej,

c) transport mieszanki betonowej na budowę,

d) rozładunek mieszanki betonowej na budowę,

e) powrót po ponowny załadunek.

Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej

Do tego rodzaju transportu najczęściej wykorzystuje się mieszarki samochodowe (testy 2021 uprawnienia). Dzięki temu zapewniają one dobrą jakość betonu towarowego, który dostarcza się na budowę.

Transport wewnętrzny betonu towarowego odbywa się na budowie, stąd jego druga nazwa – transport bliski. Wygląda on następująco:

a) początek: odbiór betonu towarowej dostarczonego mieszarką samochodową,

b) proces transportu w poziomie i pionie,

c) układanie mieszanki betonowej w formowanych elementach.

Do tego podsystemu wykorzystuje się dwa rodzaje maszyn:

– pompy do betonu,

– pojemniki, które są podawane żurawiem.

Ważne jest, żeby w trakcie całościowego procesu robót betonowych określić wzajemne relacje, które są między podsystemami oraz ich interakcje z całym otoczeniem.

Schemat struktury logistycznej robót transportowych

W powyższym systemie logistycznym wyróżnia się trzy magazyny buforowe: B oraz B2 (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów).

W przypadku transportu zewnętrznego magazynem B jest z reguły kolejka, którą stworzyły mieszarki samochodowe, które czekają na załadunek w węźle produkcji betonu towarowego. Z kolei magazynem buforowym B2 są środki transportu, które stoją w kolejce na placu budowy i czekają na rozładunek. Pojemność tych magazynów buforowych jest ograniczona:

– długością kolejki,

– czasem przebywania mieszarki samochodowej w kolejce.

Place budowy, które znajdują się w centrach miast, nie są duże i mogą pomieścić określoną liczbę środków transportu. Czasami może być tak, że wyłącznie jedna mieszarka samochodowa będzie mogła stać w kolejce.

Z kolei w podsystemie transportu wewnętrznego magazynem buforowym B jest zmagazynowany nadmiar mieszanki betonowej, który chwilowo wyładowano w określonym miejscu składania i czeka na ułożenie poziome o określonej grubości. Jest to limitowane w czasie przez pracę wibratorów, które zagęszczają mieszankę betonową.

Zmagazynowany nadmiar mieszanki bierze się z różnicy:

– wydajności środka transportu wewnętrznego,

– wydajności urządzeń układających wibratorów.

Czas oczekiwania betonu na rozprowadzenie jest ograniczony ze względu na specyfikę robót betonowych. Należy pamiętać o tym, że całkowity czas, który upływa od momentu przygotowania mieszanki betonowej w zakładzie produkcyjnym do chwili jej wbudowania, musi być krótszy od czasu wiązania betonu w danych warunkach atmosferycznych.

Uwarunkowania technologiczne procesu transportu mieszanki betonowej

Konieczność transportowania betonu towarowego jest cechą charakterystyczną tego betonu (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych). Mieszanka betonowa powinna mieć stabilność właściwości od momentu wyprodukowania do chwili dostarczenia na miejsce wbudowania. Stabilność właściwości dotyczy:

– niezmienności składu mieszanki,

– jednorodnością,

– właściwościami technologicznymi.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com