fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Termoizolacyjne wymagania przy nadziemnych tarasach

Patrząc na ciepłochronne właściwości termoizolacji na tarasach nadziemnych oraz na ich kontakt z wodą wyróżnia się wymagania odnośnie nasiąkliwości wodą przy częściowym krótkotrwałym zawilgoceniu danej powierzchni, przy długotrwałym i całkowitym zawilgoceniu oraz w przypadku wystąpienia nasiąkliwości związanej z dyfuzją wodnej pary. Można w tym miejscu wyróżnić także wymagania obejmujące odporność na cykle związane z zamarzaniem i rozmarzaniem, przy określeniu nasiąkliwości w przypadku całkowitego zanurzenia. Może się ona także wiązać z dyfuzją wodnej pary (uprawnienia budowlane 2022) .

Termoizolacyjne wymagania przy nadziemnych tarasach
Termoizolacyjne wymagania przy nadziemnych tarasach

Stabilność termoizolacyjnych wymiarów

Duże znaczenie ma stabilność wymiarów termoizolacji. Zgodnie z zapisami w normie DIN 4108-10 wymagania minimalne, jakie stawia się materiałom służącym do dachowej termoizolacji w odwróconym układzie to maksymalna nasiąkliwość wody przy zanurzeniu długotrwałym do 0,7%, nasiąkliwość związana z dyfuzją wodnej pary przy płytach o grubości 50 mm na poziomie maksymalnym 5%, a dla płyt, których grubość wynosi 100 mm, maksymalny poziom nasiąkliwości to 3%. Stopień nasiąkliwości wody po upływie 300 cykli związanych z zamarzaniem i odmarzaniem wynosi maksymalnie 2%. Redukcja mechanicznej wytrzymałości nie może wynosić tu więcej od 10% porównując ją do suchych próbek. (uprawnienia budowlane kontakt)  

Duża ilość wodnej pary

Kiedy mamy do czynienia z duża ilością wodnej pary, w takim wypadku zaczyna się ona wykraplać w związku z osiągniętym już stanem nasycenia. To powoduje w konsekwencji powstanie kondensacji. Można w tym miejscu mówić o kondensacyjnej płaszczyźnie, kiedy skraplanie ma miejsce w stykających się ze sobą warstwach, albo też można mówić o strefie kondensacyjnej, gdy zjawisko występuje we fragmencie przekroju. To wszystko sprawia, że układ, do jakiego należy paraizolacja, termoizolacja oraz hydroizolacja trzeba potraktować całościowo. Z cieplno – wilgotnościowych obliczeń musi wynikać rodzaj materiału. Obliczenia te wykonuje się dla rzeczywistych warunków a nie dla wewnętrznych i zewnętrznych warunków normowych, uwzględniając odpowiedni poziom współczynnika związanego z przenikaniem ciepła. (uprawnienia budowlane) 

Eliminacja międzywarstwowej kondensacji

Wymagania odnośnie eliminacji kondensacji międzywarstwowej są ważną kwestią, dlatego też należy poddać je analizie.  (uprawnienia budowlane program)  W przekroju rozkładanie temperatury jest wynikiem różnych jej poziomów po dwóch stronach danej przegrody. Przepływ wodnej pary różnicuje jej ciśnienie w przegrodzie także po obu stronach. To sprawia, że zarówno ciśnienie, jak i temperatura dążą do tego, aby się wyrównać. Jednak należy zauważyć, że wodna para przenikając w połaciową warstwę nie przechodzi przez nią w całkowity sposób, lecz napotyka ona po drodze na opór płynący z warstw. Zależy od niego rodzaj zastosowanego materiału na warstwę. Inny opór występuje w przypadku zastosowania betonu, a inny przy styropianie, wełnie, ceramicznej wykładzinie itp. Ważna jest tu również grubość danej warstwy. Opór sprawia, że cząstkowe ciśnienie wodnej pary ulega spadkowi. Każda z warstw w przegrodzie zatrzymuje na pewnym poziomie wodną parę, a dalsza jej część przenika w głąb dalszych warstw, zazwyczaj w strefę zimniejszą danego przekroju. (uprawnienia budowlane segregator )  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com