fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Terminy składania dokumentów

Do kiedy należy złożyć dokumenty w sesji egzaminacyjnej 2024 (wiosna 2024)?

terminy składania dokumentów uprawnienia budowlane 1

W artykule znajdziesz:

Terminy składania dokumentów w postępowaniu kwalifikacyjnym

Terminy składania dokumentów w Izbach Okręgowych

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane prowadzone jest przed każdą sesją egzaminacyjną indywidualnie w każdej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Zgodnie z regulaminem organizacji i przeprowadzania procesu kwalifikacyjnego osoby, które chcą podejść do egzaminu muszą odpowiednio wcześnie złożyć dokumenty. 

 

Terminy złożenia dokumentów są zależne od Izby w jakiej będziemy zdawać egzamin. Każda Okręgowa Izba publikuje terminy na swojej stronie. Dokumenty składa się na przełomie lipca / sierpnia. Część Izb dopuszcza złożenie dokumentów nawet we wrześniu. 

 

Poniżej podajemy terminy składania dokumentów o dopuszczenie do udziału w egzaminie, który odbędzie się 24 maja 2024 roku.

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 1/2024 będą przyjmowane w dniach od 15 do 30 stycznia 2024r. Wnioski należy przesyłać za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres:

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław

Osoby, które uzyskały wynik negatywny egzaminu oraz osoby, które nie zgłosiły się na egzamin w poprzedniej sesji składają dokumenty w terminie do 25 marca 2024 r.

SPRAWDŹ

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski można składać w terminie  15 – 31 stycznia 2024 r. (termin ostateczny). Wniosek należy zarejestrować w systemie. System uruchomiony będzie od 2 stycznia 2024r. Wnioski niezarejestrowane nie będą weryfikowane. System dostępny jest na stronie: https://portal.piib.org.pl/rejestracja-kandydata

Zaleca się aby dokumenty złożyć osobiście w siedzibie izby, w terminie wybranym podczas rejestracji. Osoby, które zdecydują się na wysyłkę dokumentów pocztą bądź kurierem muszą wskazać podczas rejestracji w portalu, przypuszczalny termin dostarczenia dokumentów. 

Adres wysyłki dokumentów:

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

ul. K. Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz

(z dopiskiem: Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych)

Osoby, które uzyskały wynik negatywny egzaminu oraz osoby, które nie zgłosiły się na egzamin w uprzedniej sesji winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 22 marca 2024 r.

SPRAWDŹ

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski należy składać osobiście lub wysłać za pośrednictwem poczty / firm kurierskich w terminie od 15 stycznia do 9 lutego 2024 r. 

Adres wysyłki dokumentów:

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Lublinie

ul. Bursaki 19,  20-150 Lublin

Osoby, które zamierzają przystąpić do powtórnego egzaminu w pierwszej sesji egzaminacyjnej 2024 r. (dotyczy osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu w poprzednich sesjach oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) – winny złożyć wniosek pocztą lub na adres e-mailowy Izby ([email protected]) do dnia 14 lutego  2024 r.

SPRAWDŹ

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski o nadanie uprawnień należy składać  od poniedziałku 15 stycznia do piątku 23 lutego 2024r.

Wniosek o przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego należy złożyć:

 • w biurze LOIIB w Gorzowie ul. Walczaka 25 we wtorki i czwartki w godz. 8.00 – 15.00, lub
 • w biurze terenowym w Zielonej Górze al. Niepodległości 22 we wtorki i czwartki w godz. 11.00-15.00
 • lub wysłać pocztą.

Osoby, które uzyskały wynik negatywny egzaminu i zamierzają ponownie przystąpić do egzaminu, winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu, najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 25.03. 2024 r.

SPRAWDŹ

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich do dnia 26 stycznia 2024 r.

Wyjątkowo wnioski będą przyjmowane w siedzibie ŁOIIB (poniedziałek-piątek w godzinach 11:00-16:30) – sekretariat, pokój nr 6, jednakże bez ich wstępnego sprawdzenia.

Adres do wysyłki dokumentów:

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Północna 39, 91-425 Łódź

Należy mieć na uwadze, że przed dostarczeniem do Izby wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dokonać wcześniejszej rejestracji kandydata w Portalu PIIB (link tutaj).

SPRAWDŹ

 

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Dokumenty będą przyjmowane w dniach  23 stycznia – 3 lutego 2024 r.

Przed złożeniem wniosku wymagana jest rejestracja  elektroniczna kandydatów na Portalu PIIB. Rejestracja w portalu PIIB zostanie uruchomiona 3 stycznia 2024 r.

SPRAWDŹ

 

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski o nadawanie uprawnień budowlanych przyjmowane będą od dnia 29 stycznia do 9 lutego 2024 roku po wcześniejszej rejestracji elektronicznej kandydatów na Portalu PIIB. System zostanie uruchomiony 26 stycznia 2024r.

Osoby, które uzyskały negatywny wynik w poprzedniej sesji egzaminacyjnej oraz osoby które nie podeszły do egzaminu są zobligowane do złożenia wniosku o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu do 16 lutego 2024r. 

Wniosek w wersji papierowej należy złożyć osobiście w Biurze MOIIB lub przesłać pocztą do Biura MOIIB ( liczy się data stempla pocztowego).

SPRAWDŹ

 

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Termin składania dokumentów kwalifikacyjnych wyznaczono na 1- 31 stycznia 2024. Termin dotyczy także osób ponownie przystępujących do egzaminu.

Dokumenty można składać osobiście, po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu 669 37 95 43,  lub wysłać za pośrednictwem poczty / kuriera na adres: 

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

45-061 Opole, ul. Katowicka 50

SPRAWDŹ

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 29 stycznia do 9 lutego 2024 roku. Izba przewiduje składanie wniosków wyłącznie za pomocą poczty lub kuriera.

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

z dopiskiem: Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

ul. Krakowska 289, 35-213 Rzeszów 

 

Osoby ponownie przystępujące do egzaminu mają czas na złożenie dokumentów do 24 marca 2024 r. W tym przypadku należy wysłać dokumenty pocztą / kurierem w kopercie z dopiskiem OKK – wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu.

SPRAWDŹ

 

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski należy złożyć w terminie od 15 do 31 stycznia 2024 r, po uprzednim zarejestrowaniu wniosku i wyznaczeniu terminu spotkania w Izbie. Wybór terminu spotkania będzie możliwy w Portalu PIIB od 8 stycznia 2024 r.

Wnioski o dopuszczenie do ponownego egzaminu na uprawnienia budowlane dla osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu w poprzednich sesjach oraz osób, które nie stawiły się na egzamin, należy złożyć od 15 stycznia do 16 lutego 2024 r.

SPRAWDŹ

 

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Termin składania dokumentów wyznaczono od 16 do 30 stycznia 2024 r. Wnioski można składać bezpośrednio w biurze izby lub przesyłać pocztą. Przed złożeniem wniosku należy się zarejestrować na portalu PIIB.

SPRAWDŹ

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Dokumenty kwalifikacyjne przyjmowane będą od  2 do 19 stycznia 2024 roku. Obowiązuje rejestracja elektroniczna kandydata na portalu PIIB. Powyższy termin dotyczy również osób które przeszły proces kwalifikacyjny, a które nie podeszły do egzaminu w poprzedniej sesji oraz osób które uzyskały negatywny wynik.


Wnioski należy składać:

 • drogą pocztową na adres 

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

z dopiskiem: Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

ul. Adama 1b, 40-467 Katowice, lub

 • osobiście w siedzibie Izby, składając wniosek do skrzynki podawczej.

SPRAWDŹ

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski o nadanie uprawnień należy złożyć w dniach 11 stycznia – 9 lutego 2024 r.

Wniosek o ponowny egzamin należy złożyć do 15 marca 2024 r.

SPRAWDŹ

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Dokumenty należy złożyć od 15 do 26 stycznia 2024 r. W przypadku osób składających wniosek o dopuszczenie do ponownego egzaminu na uprawnienia budowlane termin wyznaczony jest od 5 do 9 lutego 2024 r.

Osoby, które złoży w poprzedniej sesji wniosek o przeniesienie terminu egzaminu na sesję WIOSNA 2024r. nie muszą ponownie składać wniosku.

Skompletowane dokumenty należy składać w teczce.

Przed złożeniem dokumentów  należy zalogować się do portalu PIIB, zarejestrować wniosek i wybrać termin spotkania w biurze Warmińsko – Mazurskiej OIIB. 

 

SPRAWDŹ

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Termin składania dokumentów – od 3 do 23 stycznia 2024 r. Elektroniczna rejestracja wniosków zostanie uruchomiona od 1 stycznia 2024 r.

Dokumenty należy  pozostawić w skrzynce podawczej w siedzibie Izby lub wysłać pocztą / kurierem na adres:

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

ul. Dworkowa 14
60-602 Poznań

SPRAWDŹ

Zachodnio-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski o nadanie uprawnień oraz powtórne przystąpienie do egzaminu przyjmowane będą w okresie od 22.01 do 8.02 2024 r. 

Wnioski można składać bezpośrednio w biurze Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Szczecinie,  przy ul. Energetyków 9 – pokój 201 lub 206 (II. p):

 • w poniedziałki i środy – w godz. 11:00 – 15:00,  
 • oraz we wtorki, czwartki i piątki – w godz. 9:00 – 13:00

 

Dopuszczalne jest także przesyłanie dokumentów pocztą lub kurierem na adres:

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

ul. Energetyków 9

70-656 Szczecin

 

SPRAWDŹ

 

Składanie dokumentów w postępowaniu kwalifikacyjnym

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy złożyć w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa właściwej według miejsca zamieszkania kandydata. Co ważne, miejsce zamieszkania nie musi być tożsame z miejscem zameldowania.  

Składanie dokumentów a COVID

Ze względu na zaostrzoną sytuację epidemiologiczną wiele Izb zrezygnowało z bezpośredniej obsługi interesantów, a co za tym idzie z osobistego składania dokumentów przez kandydatów. Warto pamiętać o tym i wysłać dokumenty z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentów Izba przesuwa egzamin kandydata na kolejną sesję egzaminacyjną. Wiąże się to z 6-miesięcznym oczekiwaniem na kolejny egzamin.

Postępowanie kwalifikacyjne

Jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne?

kwalifikacja uprawnienia budowlane 2024

Dokumenty w postępowaniu kwalifikacyjnym

Dokumenty

 1. Wniosek o nadanie uprawnień – POBIERZ
 2. Formularz osobowy – POBIERZ
 3. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki – POBIERZ
 4. Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej – POBIERZ
 5. Książka praktyk – dokumentowanie praktyki do dnia 24.09.2014r. (na podstawie Ustawy z dnia 10 sierpnia 2014r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych)


Po zakupie programu użytkownik otrzyma na maila powyższe dokumenty w formie edytowalnej wraz z wzorem wypełnionej książki praktyk.

5 odpowiedzi

  1. Tak, termin składania dokumentów mija 21 lipca. Informacja jest już uzupełniona na stronie 🙂

 1. Witam,

  Chciałbym na wiosenną sesję przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane.
  Prawdopodobnie w przeciągu miesiąca/dwóch będę miał wyrok w postaci kary grzywny lub w zawieszeniu w oparciu o art. 62KK.
  Czy to przekreśla moje szanse na zdobycie uprawnień?
  Na stronie uprawnieniabudowlane.pl jest informacja, że jeżeli jestem pierwszy raz karany to nie ma przeszkód, natomiast na stronie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jest druk do wniosku z oświadczeniem: „-nie byłem karany/a za przestępstwo popełnione umyślne oraz że korzystam z pełni praw publicznych”.

  Jak się do tego ustosunkować?

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com