fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Termin składania dokumentów uprawnienia budowlane

Terminy składania dokumentów

Do kiedy należy złożyć dokumenty w sesji egzaminacyjnej 2/2022 (jesień 2022) ?

terminy składania dokumentów uprawnienia budowlane 1

W artykule znajdziesz:

Terminy składania dokumentów w postępowaniu kwalifikacyjnym

Terminy składania dokumentów w Izbach Okręgowych

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane prowadzone jest przed każdą sesją egzaminacyjną indywidualnie w każdej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Zgodnie z regulaminem organizacji i przeprowadzania procesu kwalifikacyjnego osoby, które chcą podejść do egzaminu muszą odpowiednio wcześnie złożyć dokumenty. 

Terminy złożenia dokumentów są zależne od Izby w jakiej będziemy zdawać egzamin. Każda Okręgowa Izba publikuje terminy na swojej stronie. Dokumenty składa się na przełomie lipca / sierpnia. Część Izb dopuszcza złożenie dokumentów nawet we wrześniu. 

Poniżej podajemy terminy składania dokumentów o dopuszczenie do udziału w egzaminie, który odbędzie się 18 listopada 2022 roku.

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 2/2022 będą przyjmowane w dniach od 18 do 29 lipca 2022r. Wnioski należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

SPRAWDŹ

 

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 2/2022 można składać od 18 lipca do 29 lipca 2022 r. (termin ostateczny) wyłącznie po uprzednim zarejestrowaniu wniosku w portalu PIIB. Uwaga: wnioski niezarejestrowane nie będą sprawdzane. 

 

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski należy przesłać za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej w terminie  od 1 sierpnia do 19 sierpnia 2022r.

SPRAWDŹ

 

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Dokładny termin nie został jeszcze opublikowany na stronie Izby.

SPRAWDŹ

 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski kwalifikacyjne przyjmowane będą do 29 lipca 2022 roku po uprzedniej rejestracji elektronicznej. Wniosek należy przesłać za pomocą firmy kurierskiej lub poczty. W wyjątkowych sytuacjach wnioski przyjmowane są w siedzibie ŁOIIB.

SPRAWDŹ

 

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Dokumenty będą przyjmowane w dniach 11-26 sierpnia 2022 r. Należy pamiętać o wcześniejszej rejestracji wniosku.

SPRAWDŹ

 

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Dokumenty należy składać w terminie od 16 do 29 sierpnia 2022 roku. Przed złożeniem wniosku należy się zarejestrować na portalu PIIB. System uruchomiony będzie od 10 sierpnia 2022r.

SPRAWDŹ

 

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych a sesję jesienną będą przyjmowane do 31 sierpnia 2022r. 

SPRAWDŹ

 

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski będą przyjmowane w dniach 18 lipca do 5 sierpnia 2022r. Dokumenty należy wysłać za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich.

SPRAWDŹ

 

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski należy składać w terminie – od 16 sierpnia do 2 września 2022 r. Dla osób które składają wniosek o ponowne dopuszczenie do egzaminu na uprawnienia termin ostateczny mija 23 sierpnia 2022r. Obowiązuje elektroniczna rejestracja wniosku.

SPRAWDŹ

 

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Termin składania dokumentów mija 21 lipca 2022r.

SPRAWDŹ

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Dokumenty kwalifikacyjne przyjmowane będą od 4 lipca do 22 lipca 2022 roku. Obowiązuje rejestracja elektroniczna kandydata na portalu PIIB.

SPRAWDŹ

 

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski składane osobiście lub za pośrednictwem kuriera lub poczty przyjmowane będą w dniach od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 roku.

SPRAWDŹ

 

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Przyjmowanie wniosków w dniach od 17 do 31 sierpnia 2022 roku po uprzedniej rejestracji elektronicznej na stronach PIIB. W przypadku kandydatów przystępujących ponownie do egzaminu termin składania wniosków przewidziany jest na dzień od 1 do 12 września 2022 roku.

SPRAWDŹ

 

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Termin składania dokumentów – od 11 lipca do 3 sierpnia 2022 r. Elektroniczna rejestracja wniosków od 1 lipca 2022.

SPRAWDŹ

 

Zachodnio-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Dokumenty należy złożyć w dniach 19 lipca – 11 sierpnia 2022r.

SPRAWDŹ

 

Składanie dokumentów w postępowaniu kwalifikacyjnym

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy złożyć w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa właściwej według miejsca zamieszkania kandydata. Co ważne, miejsce zamieszkania nie musi być tożsame z miejscem zameldowania.  

Składanie dokumentów a COVID

Ze względu na zaostrzoną sytuację epidemiologiczną wiele Izb zrezygnowało z bezpośredniej obsługi interesantów, a co za tym idzie z osobistego składania dokumentów przez kandydatów. Warto pamiętać o tym i wysłać dokumenty z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentów Izba przesuwa egzamin kandydata na kolejną sesję egzaminacyjną. Wiąże się to z 6-miesięcznym oczekiwaniem na kolejny egzamin.

Postępowanie kwalifikacyjne

Jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne?

kwalifikacja uprawnienia budowlane

Dokumenty w postępowaniu kwalifikacyjnym

Dokumenty

  1. Wniosek o nadanie uprawnień – POBIERZ
  2. Formularz osobowy – POBIERZ
  3. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki – POBIERZ
  4. Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej – POBIERZ
  5. Książka praktyk – dokumentowanie praktyki do dnia 24.09.2014r. (na podstawie Ustawy z dnia 10 sierpnia 2014r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych)


Po zakupie programu użytkownik otrzyma na maila powyższe dokumenty w formie edytowalnej wraz z wzorem wypełnionej książki praktyk.

4 komentarze do “Termin składania dokumentów uprawnienia budowlane”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.