fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Terminy składania dokumentów

Do kiedy należy złożyć dokumenty w sesji egzaminacyjnej 2023 (jesień 2023)?

terminy składania dokumentów uprawnienia budowlane 1

W artykule znajdziesz:

Terminy składania dokumentów w postępowaniu kwalifikacyjnym

Terminy składania dokumentów w Izbach Okręgowych

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane prowadzone jest przed każdą sesją egzaminacyjną indywidualnie w każdej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Zgodnie z regulaminem organizacji i przeprowadzania procesu kwalifikacyjnego osoby, które chcą podejść do egzaminu muszą odpowiednio wcześnie złożyć dokumenty. 


Terminy złożenia dokumentów są zależne od Izby w jakiej będziemy zdawać egzamin. Każda Okręgowa Izba publikuje terminy na swojej stronie. Dokumenty składa się na przełomie lipca / sierpnia. Część Izb dopuszcza złożenie dokumentów nawet we wrześniu. 


Poniżej podajemy terminy składania dokumentów o dopuszczenie do udziału w egzaminie, który odbędzie się 17 listopada 2023 roku.

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 2/2023 będą przyjmowane w dniach od 17 do 28 lipca 2023r. Wnioski należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Osoby powtarzające egzamin składają dokumenty w terminie do 18 września 2023 r.

SPRAWDŹ

 

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski można składać w terminie  l8 lipca – 4 sierpnia 2023 r. (termin ostateczny). Wniosek należy zarejestrować w systemie. System uruchomiony będzie od 3 do 16 lipca 2023r. Wnioski niezarejestrowane nie będą weryfikowane. System dostępny jest na stronie: https://portal.piib.org.pl/rejestracja-kandydata

Osoby, które uzyskały wynik negatywny egzaminu oraz osoby, które nie zgłosiły się na egzamin w uprzedniej sesji winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 17 wrześnie 2023 r.

SPRAWDŹ

 

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich w terminie od 14 sierpnia 2023 r. do 8 września 2023 r. 

Osoby, które zamierzają przystąpić do powtórnego egzaminu w drugiej sesji egzaminacyjnej 2023 r. (dotyczy osób, które uzyskały wynik negatywny egzaminu w poprzednich sesjach oraz osób, które nie zgłosiły się na egzamin) – winny złożyć wniosek pocztą lub na adres e-mailowy Izby ([email protected]) do dnia 8 września 2023 r.

SPRAWDŹ

 

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Nie ustalono jeszcze terminu.

SPRAWDŹ


Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich do dnia 28 lipca 2023 r.

Wyjątkowo wnioski będą przyjmowane w siedzibie ŁOIIB (poniedziałek-piątek w godzinach 11:00-16:30) – sekretariat, pokój nr 6, jednakże bez ich wstępnego sprawdzenia.

Należy mieć na uwadze, że przed dostarczeniem do Izby wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dokonać wcześniejszej rejestracji kandydata w Portalu PIIB (link tutaj).

SPRAWDŹ

 

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Dokumenty będą przyjmowane w dniach  23 lipiec – 3 sierpnia 2023 r.

Przed złożeniem wniosku wymagana jest rejestracja  elektroniczna kandydatów na Portalu PIIB. Rejestracja w portalu PIIB zostanie uruchomiona 3 sierpnia 2023 r.

SPRAWDŹ

 

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski o nadawanie uprawnień budowlanych przyjmowane będą od dnia 16 sierpnia do 29 sierpnia 2023 roku po wcześniejszej rejestracji elektronicznej kandydatów na Portalu PIIB

System zostanie uruchomiony 11 sierpnia 2023r.

SPRAWDŹ

 

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Termin składania dokumentów kwalifikacyjnych wyznaczono na 1- 31 sierpnia 2023. Termin dotyczy także osób ponownie przystępujących do egzaminu.

SPRAWDŹ

 

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 24 lipca do 11 sierpnia 2023 roku. Izba przewiduje składanie wniosków wyłącznie za pomocą poczty lub kuriera.

Osoby ponownie przystępujące do egzaminu mają czas na złożenie dokumentów do 17 września 2023.

SPRAWDŹ

 

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Nie ustalono jeszcze terminu.

SPRAWDŹ


Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Termin składania dokumentów mija 11 lipca 2023r. Wnioski można składać bezpośrednio w biurze izby lub przesyłać pocztą.

SPRAWDŹ

 

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Dokumenty kwalifikacyjne przyjmowane będą od  26 czerwca do 14 lipca 2023 roku. Obowiązuje rejestracja elektroniczna kandydata na portalu PIIB.

SPRAWDŹ

 

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Nie ustalono jeszcze terminu.

SPRAWDŹ

 

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Nie ustalono jeszcze terminu.

SPRAWDŹ

 

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Termin składania dokumentów – od 3 do 31 lipca 2023 r. Elektroniczna rejestracja wniosków zostanie uruchomiona od 1 lipca 2023r.

Kandydaci powtórnie przystępujący do egzamin maja termin złożenia wniosku do 15 września 2023r.

SPRAWDŹ

 

Zachodnio-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski przyjmowane będą w okresie 18.07 do 3.08 2023 r. bezpośrednio w biurze izby. Dopuszczalne jest przesyłanie pocztą lub kurierem.

SPRAWDŹ

Składanie dokumentów w postępowaniu kwalifikacyjnym

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy złożyć w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa właściwej według miejsca zamieszkania kandydata. Co ważne, miejsce zamieszkania nie musi być tożsame z miejscem zameldowania.  

Składanie dokumentów a COVID

Ze względu na zaostrzoną sytuację epidemiologiczną wiele Izb zrezygnowało z bezpośredniej obsługi interesantów, a co za tym idzie z osobistego składania dokumentów przez kandydatów. Warto pamiętać o tym i wysłać dokumenty z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentów Izba przesuwa egzamin kandydata na kolejną sesję egzaminacyjną. Wiąże się to z 6-miesięcznym oczekiwaniem na kolejny egzamin.

Postępowanie kwalifikacyjne

Jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne?

kwalifikacja uprawnienia budowlane

Dokumenty w postępowaniu kwalifikacyjnym

Dokumenty

  1. Wniosek o nadanie uprawnień – POBIERZ
  2. Formularz osobowy – POBIERZ
  3. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki – POBIERZ
  4. Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej – POBIERZ
  5. Książka praktyk – dokumentowanie praktyki do dnia 24.09.2014r. (na podstawie Ustawy z dnia 10 sierpnia 2014r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych)


Po zakupie programu użytkownik otrzyma na maila powyższe dokumenty w formie edytowalnej wraz z wzorem wypełnionej książki praktyk.

4 odpowiedzi

    1. Tak, termin składania dokumentów mija 21 lipca. Informacja jest już uzupełniona na stronie 🙂

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com