fbpx
Przejdź do treści
program
Uprawnienia Budowlane

Termin składania dokumentów uprawnienia budowlane

Terminy składania dokumentów

Do kiedy należy złożyć dokumenty w sesji egzaminacyjnej 2023 (wiosna 2023)?

terminy składania dokumentów uprawnienia budowlane 1

W artykule znajdziesz:

Terminy składania dokumentów w postępowaniu kwalifikacyjnym

Terminy składania dokumentów w Izbach Okręgowych

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane prowadzone jest przed każdą sesją egzaminacyjną indywidualnie w każdej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Zgodnie z regulaminem organizacji i przeprowadzania procesu kwalifikacyjnego osoby, które chcą podejść do egzaminu muszą odpowiednio wcześnie złożyć dokumenty. 
 
Terminy złożenia dokumentów są zależne od Izby w jakiej będziemy zdawać egzamin. Każda Okręgowa Izba publikuje terminy na swojej stronie. Dokumenty składa się na przełomie lipca / sierpnia. Część Izb dopuszcza złożenie dokumentów nawet we wrześniu. 
 
Poniżej podajemy terminy składania dokumentów o dopuszczenie do udziału w egzaminie, który odbędzie się 26 maja 2023 roku.

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych w sesji Nr 1/2023 będą przyjmowane w dniach od 9 do 20 stycznia 2023r. Wnioski należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Osoby powtarzające egzamin składają dokumenty w terminie do 26 marca 2023 r.

SPRAWDŹ

 

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski można składać w terminie  l6-31 stycznia 2023 r. (termin ostateczny). Wniosek należy zarejestrować w systemie. System uruchomiony będzie od 2 stycznia 2023r. Wnioski niezarejestrowane nie będą weryfikowane.

Osoby, które uzyskały wynik negatywny egzaminu oraz osoby, które nie zgłosiły się na egzamin w uprzedniej sesji winny złożyć wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu najpóźniej 60 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego, tj. do dnia 27 marca 2023 r.

 

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Nie ustalono jeszcze terminu.

SPRAWDŹ

 

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Nie ustalono jeszcze terminu.

SPRAWDŹ

 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski o nadanie uprawnień budowlanych wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich do dnia 27 stycznia 2023 r.

Wyjątkowo wnioski będą przyjmowane w siedzibie ŁOIIB (poniedzialek-piątek w godzinach 11:00-16:30) – sekretariat, pokój nr 6, jednakże bez ich wstępnego sprawdzenia.

SPRAWDŹ

 

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Dokumenty będą przyjmowane w dniach  23 stycznia – 3 lutego 2023 r.

Przed złożeniem wniosku wymagana jest rejestracja  elektroniczna kandydatów na Portalu PIIB. Rejestracja w portalu PIIB zostanie uruchomiona 3 stycznia 2023 r.

SPRAWDŹ

 

Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski o nadawanie uprawnień budowlanych przyjmowane będą od dnia 23 stycznia do 3 lutego 2023 roku po wcześniejszej rejestracji elektronicznej kandydatów na Portalu PIIB

System zostanie uruchomiony 19 stycznia 2023r.

SPRAWDŹ

 

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Ostateczny termin składania dokumentów kwalifikacyjnych wyznaczono na 31 stycznia 2023. Termin dotyczy także osób ponownie przystępujących do egzaminu.

SPRAWDŹ

 

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 23 stycznia do 10 lutego 2023 roku. Izba przewiduje składanie wniosków wyłącznie za pomocą poczty lub kuriera.

Osoby ponownie przystępujące do egzaminu mają czas na złożenie dokumentów do 27 marca 2023.

SPRAWDŹ

 

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski należy składać w terminie – od 16 do 27 stycznia 2023 r. Dla osób które składają wniosek o ponowne dopuszczenie do egzaminu na uprawnienia termin wyznaczono na  16 stycznia – 24 luty 2023r. 

SPRAWDŹ

 

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Termin składania dokumentów mija 27 stycznia 2023r. Wnioski można składać bezpośrednio w biurze izby lub przesyłać pocztą.

SPRAWDŹ

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Dokumenty kwalifikacyjne przyjmowane będą od  2 – 20 stycznia 2023 roku. Obowiązuje rejestracja elektroniczna kandydata na portalu PIIB.

SPRAWDŹ

 

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski składane osobiście lub za pośrednictwem kuriera lub poczty przyjmowane będą w dniach od 23 stycznia do 17 lutego 2023 roku.

Dokumenty można składać osobiście lub za pomocą poczty, ewentualnie kuriera.

Osoby ponownie przystępujące do egzaminu składają wnioski do 17.03.2023 r.

SPRAWDŹ

 

Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Przyjmowanie wniosków w dniach od 9 stycznia do 20 stycznia 2023 roku po uprzedniej rejestracji elektronicznej na stronach PIIB. W przypadku kandydatów przystępujących ponownie do egzaminu termin składania wniosków przewidziany jest na dzień od 15 do 28 września 2023 roku.

SPRAWDŹ

 

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Termin składania dokumentów – od 2 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r. Elektroniczna rejestracja wniosków zostanie uruchomiona od 19 grudnia 2022r.

Kandydaci powtórnie przystępujący do egzamin maja termin złożenia wniosku do 15 marca 2023r.

SPRAWDŹ

 

Zachodnio-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Wnioski przyjmowane będą w okresie 23.01 do 2.02 2023 r. bezpośrednio w biurze izby. Dopuszczalne jest przesyłanie pocztą lub kurierem.

SPRAWDŹ

 

Składanie dokumentów w postępowaniu kwalifikacyjnym

Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy złożyć w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa właściwej według miejsca zamieszkania kandydata. Co ważne, miejsce zamieszkania nie musi być tożsame z miejscem zameldowania.  

Składanie dokumentów a COVID

Ze względu na zaostrzoną sytuację epidemiologiczną wiele Izb zrezygnowało z bezpośredniej obsługi interesantów, a co za tym idzie z osobistego składania dokumentów przez kandydatów. Warto pamiętać o tym i wysłać dokumenty z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentów Izba przesuwa egzamin kandydata na kolejną sesję egzaminacyjną. Wiąże się to z 6-miesięcznym oczekiwaniem na kolejny egzamin.

Postępowanie kwalifikacyjne

Jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne?

kwalifikacja uprawnienia budowlane

Dokumenty w postępowaniu kwalifikacyjnym

Dokumenty

  1. Wniosek o nadanie uprawnień – POBIERZ
  2. Formularz osobowy – POBIERZ
  3. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki – POBIERZ
  4. Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej – POBIERZ
  5. Książka praktyk – dokumentowanie praktyki do dnia 24.09.2014r. (na podstawie Ustawy z dnia 10 sierpnia 2014r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych)


Po zakupie programu użytkownik otrzyma na maila powyższe dokumenty w formie edytowalnej wraz z wzorem wypełnionej książki praktyk.

4 komentarze do “Termin składania dokumentów uprawnienia budowlane”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com