fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Techniki murowania ścian

Patrząc na stosowane murowe elementy przy murowaniu można w ten sposób wyróżnić różne techniki związane z murowaniem. Z tego też względu ściany można murować na cienką spoinę, której grubość wynosi do 3 mm, kiedy murowe elementy będą cechować się dokładnymi wymiarami. Murowanie ścian może odbywać się także na tradycyjną zaprawę ze spoiną o grubości wynoszącej w zakresie od 6 do 15 mm. Tak łączy się murowe elementy o dużych wymiarowych odchyłkach, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby murować tą metodą elementy o dokładnych wymiarach. Ściany muruje się też na ciepłochronne zaprawy, jednak nie jest to często wykorzystywana metoda. Murowanie może też odbywać się bez wypełnienia czołowych spoin, kiedy murowe elementy będą mieć czołowe powierzchnie wyprofilowane na pióra i wpusty. Prace murarskie mogą przebiegać też z wypełnieniem pionowych spoin, kiedy elementy na mur nie są profilowane na wpusty i pióra. uprawnienia budowlane segregator

Techniki murowania ścian
Techniki murowania ścian

Murowanie na zaprawę

Obecnie przeprowadzając prace przy wznoszeniu ścian muruje się na gotowe zaprawy, jakie mają postać suchej mieszanki. W tym przypadku trzeba je tylko wymieszać w odpowiedniej proporcji z wodą. Tego rodzaju zaprawy cechują się różnymi właściwościami oraz zakresem użycia. Ważna jest tu marka zaprawy, jaka mówi nam o stopniu jej wytrzymałości na ściskanie. Markę oznacza się tu za pomocą symboli np. M5, M10 czy M15. Liczba mówi tu o wytrzymałości zaprawy od ściskana i wyraża się ją w megapaskalach. Zaprawa powinna osiągać wytrzymałość na ściskanie, jaka podobna jest do wytrzymałości murowych elementów. egzamin na uprawnienia budowlane

Większa wytrzymałość zapraw

Częste twierdzenie krążące wśród wykonawców, że im zaprawa posiada większą wytrzymałość, tym lepiej jest błędne. Wraz ze wzrostem wytrzymałości zaprawy nie wzrasta wytrzymałość muru. Z kolei im większa występuje różnica pomiędzy tymi parametrami, tym bardziej ściany będą posiadać tendencję do powstawania na nich spękań. Mocniejsze rodzaje zapraw dużo bardziej kurczą się i w mniejszym stopniu odkształcają. Może to powodować, że ich przyczepność zmniejszy się. Należy wiedzieć tu, że przyczepność jest tu tak samo ważna, jak wytrzymałość związana ze ściskaniem. uprawnienia budowlane testy

Błędy podczas murowania ścian

Każda z murowych technologii wymaga zachowania danego technologicznego reżimu, jaki można otrzymać poprzez użycie odpowiednich narzędzi. Wpłyną one na łatwiejsze murowanie i pozwolą uniknąć błędów. Do takich błędów zalicza się np. przeprowadzanie murowania na cienką spoinę poprzez użycie tradycyjnej murarskiej kielni, bądź też grzebienia do glazury. W ten sposób nie uzyska się odpowiedniej grubości spoiny, a samo zużycie zaprawy będzie tu też większe. Kiedy technologia przewiduje tu szlifowanie w każdej warstwie wymurowanej muru, to przeprowadza się te prace pracą, która jest do tego przeznaczona. Budując z kolei jednowarstwowe ściany z pustaków, nie układa się tu zaprawy do cienkich spoin na powierzchni warstwy górnej, ale wmurowany pustak zamacza się w zaprawie. ( uprawnienia budowlane )

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com