fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Techniczna charakterystyka silikatowych betonów

Szczelne silikatowe betony mają objętościowy ciężar wynoszący 1700 do 1850 kG/m³. Współczynnik cieplnej przewodności takiego rodzaju betonu wynosi od 0,45 do 0,65 kcal/m h°C, wytrzymałość związana ze ściskaniem 200-400 kG/cm² a cieplną pojemność ma na poziomie 0,19 kcal/kg °C. Szczelne betony mają całkowitą mrozoodporność, szczególnie te, które mają wyższe marki. Ochronne właściwości dla zbrojeniowej stali są mocno ograniczone (egzamin na uprawnienia budowlane).

silikaty
silikaty

Stosowanie betonu o wysokich markach

Beton o wysokich markach stosuje się w pomieszczeniach, gdzie mamy do czynienia z wilgotnością powietrza przekraczającą 60% (testy uprawnienia budowlane). Charakteryzują się one małą porowatością. Przyczepność wapienno – piaskowych mas do zbrojeniowej stali zbliżona jest do przyczepności, jaką przyjmuje się w cementowych betonach. Współczynnik dotyczący sprężystości jest niekiedy dwa razy mniejszy w porównaniu z cementowymi betonami. Podstawowy składnik gipsowego i gipsobetonowego prefabrykatu to spoiwo gipsowe, roztwór wodny z opóźniaczem, woda i wypełniacze.

Spoiwa gipsowe – podział

Produkowane na przemysłową skalę spoiwa gipsowe dzieli się patrząc na stopień uwodnienia w następujący sposób: spoiwa gipsowe półwodne i spoiwa gipsowe bezwodne. Spoiwa gipsowe półwodne otrzymuje się poprzez wyprażenie gipsowego kamienia przy zastosowaniu temperatury około 200°C. W tym wypadku wyjściowy produkt poddaje się mieleniu. Gipsowe spoiwo bezwodne uzyskuje się poprzez przemiał naturalnego anhydrytu z aktywatorami albo przez wypalanie gipsowego kamienia w 800°C. W dalszym etapie produkt wypalania mieli się. Do gipsowych spoiw bezwodnych zalicza się anhydrytowe spoiwa i estrichgips, który w swoim składzie zawiera do 5% ciężarowo CaO (program egzamin uprawnienia 2021). Spoiwami gipsowymi półwodnymi są budowlany gips, przedni budowlany oraz modelowy gips.

Opóźniacze i wypełniacze

Stosowane opóźniacze to organiczno- kazeinowe, z sierści, z kopyt, posiarczynowe ługi oraz klej kostny (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Przy gipsowych prefabrykatach wypełniacze dzielimy na organiczne oraz nieorganiczne. Do wypełniaczy organicznych zaliczamy strużki, trociny czy odpady styropianu, który był spieniony. Nieorganicznymi wypełniaczami jest kruszywo z paleniskowego żużla, piasek, lotny popiół, kermazyt czy ceglany gruz itp. Techniczne wymagania dotyczące wypełniaczy są analogiczne, jak podczas stosowania ich do cementowych betonów.

Podział wyrobów gipsowych

Gipsowe budowlane wyroby patrząc na ich zastosowanie można podzielić na stropowe, ścienne, podłogowe, a także wykończeniowe. Najbardziej liczna grupa wyrobów to wyroby ścienne. Obejmują one płyty, dyle, bloczki i pustaki. W grupie wyrobów służących do budowy podłóg oraz stropów są płytki, dyle i pustaki a w grupie wykończeniowej dominuje suchy rodzaj tynku.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com