fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Taras znajdujący się nad ogrzewanym pomieszczeniem

Nadziemny rodzaj tarasu to konstrukcyjny element, który umieszcza się ponad pomieszczeniem. Jest on jednocześnie dachem, który zabezpiecza się przy pomocy attyki albo balustrad. Można wyróżnić w tym miejscu dwa rodzaje tarasów. Pierwszym z nich jest taras o odwróconym układzie, gdzie hydroizolacyjna warstwa jest chroniona za pomocą warstwy termoizolacyjnej. Drugim typem tarasu jest taras klasyczny. W tym wypadku termoizolacyjna warstwa chroniona jest przez hydroizolacyjną warstwę przed wilgocią. Tarasowa powierzchnia  jest dostępna z pomieszczeń, jakie do niego przylegają. (uprawnienia budowlane 2022)  

Taras znajdujący się nad ogrzewanym pomieszczeniem
Taras znajdujący się nad ogrzewanym pomieszczeniem

Tarasy z punktu widzenia przepisów

Prawo budowlane w art. 5 ust. 1 mówi, że budowlany obiekt w całości oraz w częściach wraz z budowlanymi urządzeniami projektuje się oraz buduje w taki sposób, jaki został określony w przepisach oraz w zgodzie z zasadami dotyczącymi technicznej wiedzy. Musi być zapewnione spełnienie podstawowych wymagań odnośnie higieny, środowiska i zdrowia, a także w związku z oszczędnością energii cieplnej izolacyjności. W Prawie Budowlanym w art. 7 ust. 1 znajdziemy natomiast informacje, że do techniczno – budowlanych przepisów zalicza się też techniczne warunki, jakie muszą spełniać budowlane obiekty oraz ich usytuowanie, a także techniczne warunki związane z użytkowaniem budowlanych obiektów. To sprawia, że trzeba spełniać wymogi, jakie są ujęte w Prawie Budowlanym oraz w technicznych warunkach. Techniczne warunki wykonania oraz odbierania robót mają tu charakter fakultatywny, jednak nie oznacza to, że są one w ogóle bez znaczenia. Należy przestrzegać ich, aby eksploatacja połaci przebiegała bezawaryjnie. (uprawnienia budowlane kontakt)  

Błędy związane z wyznaczaniem współczynnika ciepła

Chcąc dokonać wyznaczenia współczynnika ciepła, popełnia się często wiele błędów. Zgodnie z normą wartość jego oblicza się odnosząc się do ustalonych wcześniej warunków, a wilgotność materiału wpływa na cieplne parametry. W związku z tym współczynnik związany z przewodzeniem ciepła, jaki został przyjęty nie może dotyczyć laboratoryjnych warunków, lecz musi obejmować warunki rzeczywiste. Dlatego też można wyróżnić w tym miejscu dwie współczynnikowe wartości związane z przenikaniem ciepła. Jest to wartość deklarowana, czyli oczekiwana oraz wartość obliczeniowa dla wewnętrznych oraz zewnętrznych warunków, jakie zostały określone. (uprawnienia budowlane) 

Budowa tarasowej połaci

Dokonując analizy budowy tarasowej połaci można zauważyć, że tarasy projektuje się w oparciu o obciążenia od wilgoci i termiczne, cieplno – wilgotnościowe wymagania, akustyczną ochronę oraz mając na uwadze bezpieczeństwo związane z jego użytkowaniem.   (uprawnienia budowlane program) Wymagania związane z aspektem cieplno – wilgotnościowym w danej przegrodzie wskazują, że w tym wypadku konieczne jest to, aby współczynnik związany z przenikaniem ciepła nie wynosił mniej niż 0,15 W/(m²•K). Nie może dochodzić tu do powierzchniowych kondensacji ani do rozwoju pleśniowych grzybów od wewnątrz oraz do narastającej międzywarstwowej kondensacji. Ewentualny pojawiający się tu kondensat nie wpłynie na pogorszenie się jakości parametrów oraz na właściwości przegrodowych warstw. (uprawnienia budowlane segregator )  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com