fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

System LHS w akumulacji chłodu

Czynne objętości zasobników, które mają za zadanie magazynować w utajonej postaci chłód są dużo mniejsze niż zasobniki jawnego ciepła. Poniżej zostanie opisane magazynowanie chłodniczej energii w jawnej postaci, które opierają się na cieplnej pojemności akumulacyjnego materiału. Takim materiałem jest zazwyczaj woda. W utajonej postaci, która umożliwia przechowywanie chłodniczej energii w fazowych przemianach zachodzące w związku z procesami rozładowywania oraz ładowania akumulacyjnego materiału, określanego często jako materiał, który zmienia stan skupienia PCM. Zmieniając stan skupienia ciepło związane z tym procesem jest dużo większe, niż właściwe ciepło materiału.(uprawnienia budowlane kontakt)

System LHS w akumulacji chłodu
System LHS w akumulacji chłodu

Magazynowanie chłodu z zastosowaniem limitu

System magazynowania chłodu z wykorzystaniem limitu wydajności jest obecnie najbardziej efektywnym systemem(uprawnienia budowlane 2022). Chłodniczy agregat wykonuje prace w ciągłym trybie, podobnie jak w przypadku częściowej akumulacji. Jego wydajność jest jednak zmienna. Największy poziom wydajności chłodniczych agregatów uzyskuje się w porze nocnej, ponieważ koszty elektrycznej energii potrzebnej do napędu przy sprężarce są dużo mniejsze. Czas ten wykorzystuje się w szczytowych godzinach do ładowania za pomocą chłodu zasobnika. Inwestycyjny poziom kosztów w związku z akumulacją z limitem wydajności jest mniejszy, niż w przypadku kosztów pełnej akumulacji a jednocześnie trochę wyższy od kosztów w częściowej akumulacji. Podczas eksploatacji akumulacji z limitem występują większe oszczędności pod względem kosztów.(uprawnienia budowlane program)

Pełne magazynowanie

System związany z pełnym magazynowaniem chłodu ma za zadanie pokryć zapotrzebowania na chłód w szczytowych okresach zapotrzebowania przy użyciu zmagazynowanej w zasobniku chłodniczej energii. Taki rodzaj zasobnika ładuje się w czasie niskiego poziomu zapotrzebowania bądź zupełnego braku zapotrzebowania na chłód. Ładowanie odbywa się w porze nocnej, kiedy koszty energetycznej energii są niskie. Wytwarzający się w tym czasie chłód zostaje wykorzystany w szczytowych okresach, aby pokryć zapotrzebowanie. System pełnego magazynowania przynosi wymierne korzyści, jeżeli klimatyzowany budynek posiada szczytowe wysokie zapotrzebowanie na chłód, albo w przypadku, gdy okresy zapotrzebowania szczytowego są stosunkowo krótkie. Pracujący w nocy agregat chłodniczy umożliwia osiągnięcie dużych oszczędności kosztów związanych z eksploatacją.(akty prawne uprawnienia budowlane)

Akumulacja energii

System akumulacji powoduje, że ciepło dostarczane bądź odbierane jest do magazynującego medium, aby wykorzystać je w późniejszym czasie. Przy zastosowaniu systemu klimatyzacji proces magazynowania energii może odbywać się zarówno dla potrzeb chłodniczych, jak i grzewczych. Mamy tu do czynienia z szerokim zakresem temperatur. Za pomocą akumulacji energii system ten może ją gromadzić w cyklach sezonowych, rocznych, tygodniowych bądź dobowych. Podczas składowania energii wykorzystuje się zarówno zjawiska o charakterze chemicznym, jak i fizycznym. Akumulacja ma za zadanie umożliwić zmagazynowanie chłodniczej energii dla przyszłych bądź szczytowych okresów. Zasobnik chłodniczy pozwala rozłożyć okres ładowania chłodu, a także obniżyć znacznie poziom mocy chłodniczych agregatów, które to obsługują klimatyzacyjną instalację.(segregator egzamin ustny uprawnienia)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com