fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Symbole literowe i liczbowe stali

Do każdej klasy przyporządkowane są poszczególne gatunki stali, których nazwy składają się z symboli literowych i liczbowych, bezpośrednio określających ich podstawowe właściwości. Przykładowo, dla prętów gładkich ze stali niskostopowej zwykłej, czyli St3S-b: St – symbol stali, 3 – liczba oznaczająca gatunek stali, w całkowitej zależności od składu chemicznego i właściwości, S – spajalna, b – przydatność do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane ze stali niskostopowej konstrukcyjnej, oznaczone dla przykładu: 18G2-b, 20G2Y-b, 25G2S, 35G2Y, 34GS, 20G2VY-b, gdzie dwucyfrowa liczba podaje średnią zawartość węgla w setnych procenta, litery z kolei oznaczają obecność innych pierwiastków takich jak: G-mangan, S-krzem, V-wanad, G2 – podwyższona zawartość manganu, Y – to stal uspokojona, b – przydatność do zbrojenia betonu. Pręty to RB400W, gdzie: 400 – to charakterystyczna granica plastyczności w MPa, W – spajalna.(uprawnienia budowlane kontakt)

Symbole literowe i liczbowe stali

Symbole literowe i liczbowe stali

Norma europejska PN-EN 1992-1-1:2008

Norma europejska nie przewiduje klas wytrzymałości. Oczywiste jest zatem, że nie mają tu miejsca związane także oznaczenia gatunków. Norma zamiast tego przewiduje posługiwanie się w dokumentacji określeniem specyficznych właściwości stali, na przykład stal: BSt500S(A), B500SP, gdzie: B lub BSt – to stal przeznaczona do stosowania w budownictwie, 500 – granica plastyczności w MPa, S – spajalna, A – klasa stali, P – o podwyższonej ciągliwości. Podstawową różnicą w klasyfikacji w porównaniu ze stosowaną polską normą jest podział na trzy klasy – najniższa to A, B, a najwyższa C. Stopniowanie nie jest w żaden sposób uwarunkowane rosnącą wytrzymałością na rozciąganie. Stal klasyfikuje się w zależności od charakterystycznej bądź też umownej granicy plastyczności f​yk​ (od 400 do 600 MPa), ciągliwości – czyli stosunku ftk / fyk​ (klasa A – ftk / fyk​ ≥  1,05; klasa B – ftk / fyk​ ≥  1,08; klasa C – 1,05 < ftk / fyk​ < 1,35) oraz charakterystycznego odkształcenia przy maksymalnej sile εuk​ (klasa A – 2,5 < εuk​ < 5,0; z kolei klasa B 5,0 < εuk​ < 7,5; klasa C – εuk​​ ≥​ 7,5). (akty prawne uprawnienia budowlane) 

Wymagania normy europejskiej

Norma określa też dodatkowe wymagania w zakresie naprężeń zmęczeniowych, spajalności oraz szczególnie ważnej przyczepności betonu. Wzór żebrowania nie ma tutaj żadnego znaczenia, jak ma to miejsce np. w polskiej normie, jednak wskaźnik użebrowania powinien tu przede wszystkim wynosić co najmniej 0,035 dla prętów o średnicy 5-6 mm, natomiast 0,040 dla prętów o średnicy 6,5-12 mm i 0,056 dla średnic większych. (uprawnienia budowlane program) Tak więc norma PN-EN 1992-1-1:2008​ za stal zbrojeniową uznaje tylko i wyłącznie stal żebrowaną spajalną, o charakterystycznej granicy plastyczności fyk nie mniejszej niż 400 MPa i pozostałych parametrach zgodnych z wymaganiami. (uprawnienia budowlane 2022)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.