fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Symbole literowe i liczbowe stali

Warto wiedzieć, że szczególnie istotne jest to, by móc określić skalę stali za pomocą określenia jej klasy, ponieważ dzięki temu już na samym początku mamy świadomość tego, jakie ma ona właściwości. I tak, dla przykładu dla prętów gładkich ze stali niskostopowej zwykłej, czyli St3S-b: St – symbol stali, 3 – liczba oznaczająca gatunek stali, w całkowitej zależności od składu chemicznego i właściwości, S – spajalna, b – przydatność do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane ze stali niskostopowej konstrukcyjnej, które są oznaczone: 18G2-b, 20G2Y-b, 25G2S, 35G2Y, 34GS, 20G2VY-b, dają nam do zrozumienia, że dwucyfrowa liczba podaje średnią zawartość węgla w setnych procenta, litery z kolei oznaczają obecność innych pierwiastków takich jak: G-mangan, S-krzem, V-wanad, G2 – podwyższona zawartość manganu, Y – to stal uspokojona, b – przydatność do zbrojenia betonu. Pręty to RB400W, gdzie: 400 – to charakterystyczna granica plastyczności w MPa, W – spajalna. Co do norm stali mamy do czynienia z dwoma rodzajami jej wyróżnienia – normę polską i europejską.(uprawnienia budowlane kontakt)

Symbole literowe i liczbowe stali
Symbole literowe i liczbowe stali

Norma europejska PN-EN 1992-1-1:2008

Jeśli chodzi o normę europejską względem posiadanej skali, należy mieć na względzie, że najczęściej w ten sposób opisana stal jest wykorzystywana do jej odpowiedniego nazewnictwa w dokumentacji. I tak na przykład stal: BSt500S(A), B500SP, gdzie: B lub BSt – to stal przeznaczona do stosowania w budownictwie, 500 – granica plastyczności w MPa, S – spajalna, A – klasa stali, P – o podwyższonej ciągliwości. Główną różnicą, którą można zauważyć jest odpowiedni podział stali na trzy odpowiadające jej klasy. Najniższa to A, B, a najwyższa C. Stopniowanie to nie ma znaczenia w przypadku wzrostem jej wytrzymałości na rozciąganie. Co warto podkreślić, stal klasyfikuje się w zależności od charakterystycznej bądź też umownej granicy plastyczności f​yk​ (od 400 do 600 MPa), ciągliwości – czyli stosunku ftk / fyk​ (klasa A – ftk / fyk​ ≥  1,05; klasa B – ftk / fyk​ ≥  1,08; klasa C – 1,05 < ftk / fyk​ < 1,35) i charakterystycznego odkształcenia przy maksymalnej sile εuk​ (klasa A – 2,5 < εuk​ < 5,0; z kolei klasa B 5,0 < εuk​ < 7,5; klasa C – εuk​​ ≥​ 7,5). (akty prawne uprawnienia budowlane) 

Wymagania normy europejskiej

Norm europejskie zostały określone po to, by móc określić stal i jej właściwości w zakresie jej spajalności, naprężeń zmęczeniowych i przyczepności betonu. (uprawnienia budowlane program) Tym sposobem norma PN-EN 1992-1-1:2008​ za stal zbrojeniową uznaje jedynie stal żebrowaną spajalną, o charakterystycznej granicy plastyczności fyk nie mniejszej niż 400 MPa i pozostałych parametrach, które są w pełni zgodne z wymaganiami normy.(uprawnienia budowlane 2022)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com