fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Czym są studia pokrewne i odpowiadające?

W Rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie można znaleźć termin „studia pokrewne”. Pojęcie to zostało wprowadzone w celu zwiększenia dostępności do uprawnień budowlanych. Podzielono bowiem poszczególne kierunki studiów na studia „odpowiadające” i „pokrewne”. Studia odpowiadające są to kierunki dobrane bezpośrednio  do danej specjalności. Kierunki pokrewne natomiast są to kierunki uniwersalne, które nie są bezpośrednio związane z daną specjalnością uprawnień budowlanych, czyli są elastyczne.

studia pokrewne
studia pokrewne

Jak ocenić czy kierunek studiów jest pokrewnym?

W Polsce kierunki studiów na danych uczelniach nie są usystematyzowane. W związku z tym pojawić się może problem i rozbieżność pomiędzy ukończonym kierunkiem studiów, a nazwą tego kierunku zamieszczoną w Załączniku 2 do ww. Rozporządzenia. W takich przypadkach Komisja Kwalifikacyjna prosi o uzupełnienie dokumentów o suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów i na podstawie tych dokumentów dokonuje oceny czy dany kandydat może ubiegać się o określone uprawnienia. W przypadku gdy jedna trzecia programu studiów określonego w punktach ECTS lub w liczbie godzin obejmuje zajęcia kształtujące wiedzę z zakresu studiów określonych w Załączniku 2 do Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wówczas ukończone studia są traktowane jako odpowiadające zawartym w Załączniku 2. Osoby które ukończyła studia poza granicami naszego kraju są rozpatrywane indywidualnie zgodnie z powyższymi kryteriami.

 

Jakie kierunki uznane są za pokrewne?

Dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych kierunki pokrewne kształtują się następująco:

  • architektoniczne w ograniczonym zakresie – kierunek pokrewny: kierunek w zakresie budownictwa,
  • konstrukcyjno-budowlane w ograniczonym zakresie – kierunek pokrewny: architektura lub architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska, budownictwo hydrotechniczne, inżynieria i gospodarka wodna, melioracja,
  • inżynieryjne kolejowe w zakresie sterowania ruchem kolejowym – kierunek pokrewny: automatyka i robotyka, elektroenergetyka,
  • instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie – kierunek pokrewny: informatyka, miernictwo elektryczne i programowanie sterowników, inżynieria elektryczna, elektrotechnika,
  • instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie – kierunek pokrewny: kierunki w zakresie budownictwa,
  • instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w ograniczonym zakresie – kierunek pokrewny: energetyka, elektronika, elektronika i telekomunikacja, elektryczny transport szynowy, miernictwo elektryczne i programowanie sterowników, automatyka i robotyka.

Dla niektórych wyróżnionych specjalności z uprawnień budowlanych brakuje kierunków pokrewnych, co znaczy że przypisane są do nich tylko kierunki odpowiadające. Dla tych specjalności grono kandydatów mogących przystępować do egzaminu na uprawnienia budowlane jest ograniczone do absolwentów konkretnych kierunków studiów. Wśród nich można wyróżnić między innymi: uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń, uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń, uprawnienia w inżynierii mostowej czy drogowej ora wiele innych specjalności.

 

 

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com