fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zmniejszenie stromości pochylni

Na skutek zmniejszenia stromości pochylni dochodzi do powstania garażu bez strat powierzchni na komunikację poziomą (testy 2021 uprawnienia). Wyróżnia się tu podłogi pochyłe. Są to swego rodzaju połączenia pochylni ze stanowiskami dla samochodów. Samochody ustawia się wówczas poprzecznie do spadku.

Z uwagi na ochronę przeciwpożarową najczęściej buduje się pochylnie zamknięte. Są one z reguły odizolowane od pięter ścianami ogniotrwałymi i bramami. Powstają również pochylnie otwarte, najczęściej są one zewnętrzne.

Z uwagi na konstrukcję, pochylnie mogą stanowić:

– pochyłą odmianę stropów pięter,

– odrębną konstrukcję.

Pochyła odmiana stropów pięter to przede wszystkim:

– pochylnie prostoliniowe,

– półpochylnie d’Humy’ego,

– podłogi pochyłe.

Do ich zalet projektowych oraz ekonomicznych zalicza się:

– prostota konstrukcji,

– mała ilość wymiarów typowych,

– mieszczenie się komunikacji pionowej w module podstawowym.

Stromość pochylni
Stromość pochylni

W większości sytuacji, kiedy stosuje się pochylnię, konieczne okazuje się zastosowanie odrębnych konstrukcji. Pochylnie prostoliniowe jednobiegowe posiadają kształt wydłużonego prostokąta o długości, która zależy od wysokości kondygnacji i przyjętego spadku. Stosuje się wówczas układy podłużne z belkami krawędziowymi. Wykorzystuje się je dla wysokości konstrukcji odbojnic lub band.

W przypadku pochylni wewnętrznej, aby podeprzeć belki policzkowe wykorzystuje się do tego słupy pięter. Pochylenie płytowe gładkie znajduje zastosowanie przy gęstej siatce podpór. Idealnym przykładem jest zewnętrzna pochylnia garażu w Düsseldorfie, która jest podwieszona na stalowych prętach (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane). Jest to garaż, który znajduje się na wspornikowo przewieszonych podciągach ostatniej kondygnacji. Konstrukcją nośną są pochylnie, które sytuuje się przy ścianach zewnętrznych. Dotyczy to również pochylni zamkniętych i przegród ogniowych.

Zewnętrzne pochylnie przy garażach niewysokich posiadają najczęściej formę estakady drogowej. Opiera się ona na własnych fundamentach, najczęściej na jednym rzędzie słupów. Załamanie spadku w przejściu ze stropu na pochylnię uzyskuje się przez wkreślenie pionowego luku wklęsłego lub wypukłego. Pochylnie krzywoliniowe rzadko mieszczą się w prostokątnym układzie.

Do najprostszych rozwiązań konstrukcyjnych należy pochylnia obok pełnej ściany nośnej lub pomiędzy nimi (uprawnienia architektoniczne 2021).

Garaże o mechanicznej komunikacji wewnętrznej

Już od dłuższego czasu trwają próby budowy garaży-regałów. Polega to na tym, że samodzielny ruch samochodu kończy się przy wjeździe w obręb garażu.

Najprostszą opcją, żeby wprowadzić częściową mechanizację ruchu jest zamiana ramp na dźwig pionowy. Całkowita eliminacja powierzchni komunikacji poziomych w granicach rzutu kondygnacji może nastąpić dopiero po wprowadzeniu elementów mechanicznego transportu poziomego. Dotyczy to wprowadzenia:

– systemu wózków czy przenośników,

– dźwigu o ruchu pionowym i poziomym,

– ruchomych podłóg,

– ruchomych boksów garażowych.

Dzięki mechanizacji komunikacji w garażach dochodzi w konstrukcji do uproszczenia geometrycznego rzutu oraz schematu.

Poziome elementy stropowe służą do tego, żeby przechowywać samochody. Z tego powodu wszystkie mają wymiary boksu. Taki boks na samochody ma wymiary minimalne, w których nie bierze się pod uwagę miejsca na otwarcie drzwi. Dotyczy to szczególnie całkowitej mechanizacji.

Szyby dźwigowe są najczęściej otwarte ze względu na dostęp do boksów. Z tego powodu kabina maszynowni może się wspierać wyłącznie na słupach pięter garażowych.

Podsumowując można stwierdzić, że w garażach zmechanizowanych oraz zautomatyzowanych:

– części stałe (stanowiska i szkielet) są z żelbetu,

– części ruchome oraz prowadzące wykonuje się ze stali.

Konieczność stosowania zwartych układów fundamentów wynika z małej powierzchni podstawy garażu, a także tendencji rozwijania kondygnacji w pionie (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com