fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Na beton, który jest składnikiem zapory wpływ ma wiele czynników natury fizyko-chemicznej. Mają na niego również wpływ naprężenia o różnych wartościach. Jest to uzależnione od miejsca zapory w jakim występuje. Jest to powodem zróżnicowania doboru betonu w konkretnych miejscach obszarach profilu zapory.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Taki zabieg nosi nazwę strefowania betonu. Większe dozowanie cementu występuje w podstawie zapory oraz od strony odwodnej. Dochodzi tam nawet do 250-300 kg/m3. Robi się to, aby uzyskany beton był jak najmniej przepuszczalny. W miejscu ściany odpowietrznej oraz koronie beton musi być odporny na czynniki atmosferyczne. Dla obszaru z wahaniem poziomów wody górnej należy zapewnić betonowi dobrą odporność na przesiąkanie oraz na mróz. Dla części przelewowej beton musi być odporny na ścieranie. Wewnątrz zapory beton nie musi spełniać specjalnych wymagań.[segregator uprawnienia budowlane]

Strefowanie betonu

Okładziny

W celu zapewnienia dużej nieprzepuszczalności betonów w miejscu zewnętrznych płaszczyzn zapory i odporności na działanie wody oraz mrozu stosuje się prefabrykowane okładziny. Zastępują one w tym samym czasie deskowania. Można wykonywać je w formie ciężkich bloków, które ustawia się przy użyciu żurawi lub w postaci płyt, które podpiera się na zewnętrznej strony konstrukcji nośnej.[uprawnienia budowlane] Okładziny dzielimy na pierwszy i drugi typ. Obydwa z nich należy jednak zaopatrywać w elementy służące do kotwienia. Robi się to w celu zapewnienia monolityczności danej konstrukcji i zapewnienie ścisłego przylegania prefabrykatów do betonowej masy, która wypełnia wnętrza bloków. Stosowanie elementów prefabrykowanych bardzo ułatwia montaż. Jest to spowodowane tym, że od strony odpowietrznej można układać je w pionie. Powoduje to, że ścianę odpowietrzną można robić w postaci stopni.[uprawnienia budowlane testy]

Dodatkowe zabezpieczanie lica

W celu dodatkowego zabezpieczenia lica odwodnego betonu przed procesem pękania i wzmożonej filtracji wody można stosować zbrojenie powierzchni licowych. Robi się to przy wykorzystaniu siatki stalowej wykonanej z prętów o okach 20-25 centymetrów. Ewentualnie można wykonać to poprzez nakładanie na licową powierzchnię warstwy torkretu. Powinien on mieć grubość od 3 do 5 centymetrów. W tym przypadku należy wzmocnić go jednolitą siatką, która mocuje się w bloku. Obydwa z tych działań stosuje się dla ostrych warunków klimatycznych.[akty uprawnienia budowlane]

Licówka kamienna

Kolejnym zabiegiem osłaniania betonów powierzchniowych jest stosowanie licówki kamiennej. Wykonuje się ja z bazaltu, granitu lub innego gatunku skał. Warunkiem jest to, aby były one twarde i odporne na czynniki atmosferyczne. Sposób ten spotykany jest najczęściej w partiach przelewowych. Należy jednak pamiętać o zapewnieniu prawidłowego powiązania kamieni oraz zakotwieniu ich w masywie betonowym. Główną zasadą podczas osłaniania betonów jest unikanie spoin długich występujących w kierunku równoległym do płynącej wody.

Drenaż

Drenaż wykonuje się w celu minimalizowania obszaru, w którym występują ciśnienia filtracyjne. Drugim jego zadaniem jest zmniejszanie działania wody filtrującej na beton wewnątrz korpusu, która ma szkodliwy wpływ na zaporę. Drenaż ma również wpływ na wartości naprężeń występujących w przekrojach poziomych danej zapory. W przypadku ściany odwodnej drenaż powinien mieć układ pionowy, rzadziej spotyka się skośne lub poziome. Dreny powinny być rozmieszczane w odpowiednych odległościach od lica danej ściany odwodnej zapory.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com