fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa to zgodnie z normą wyrób stalowy, który ma kołowy (lub zbliżony do kołowego) przekrój poprzeczny. Jej przeznaczeniem jest zbrojenie betonu (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Dostarczana się ją w formie:

– prętów, kręgów (walcówka, drut) i wyrobów odwiniętych z kręgu,

– arkuszy siatek zgrzewanych maszynowo, wyprodukowanych przemysłowo.

Można wyróżnić:

– stal zbrojeniową żebrowaną, która ma minimum dwa rzędy żeber poprzecznych, które są rozmieszczone jednolicie na całej długości,

– stal zbrojeniową gładką – czyli stal zbrojeniową, która charakteryzuje się gładką powierzchnią.

Konstrukcje żelbetowe zbroi się przy użyciu materiałów i wyrobów, które są zgodne z Polskimi Normami bądź z aprobatami technicznymi.

Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa

Klasyfikacja stali zbrojeniowej następuje według klas technicznych i gatunków. Klasa techniczna mówi o typie stali zbrojeniowej, która ma konkretne właściwości użytkowe oraz jest identyfikowana jednoznacznym numerem wyrobu (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane). Gatunek stali to z kolei gatunek, który jest zdefiniowany na skutek charakterystycznej granicy plastyczności oraz wymaganej ciągliwości. Na skutek rozwoju branży metalurgicznej co jakiś czas pojawiają się nowe gatunki stali w przemyśle budowlanym. Charakteryzują się one:

– wyższą wytrzymałością,

– spełniają szczególne wymagania.

Stale żebrowane charakteryzują:

– wymiary,

– liczba,

– konfiguracja żeber poprzecznych i podłużnych.

Wyroby stalowe powinny posiadać minimum dwa rzędy żeber poprzecznych, które są równo rozłożone na obwodzie. Żebra powinny mieć między sobą takie same odstępy.

Średnice prętów zbrojeniowych, które mają równe 10 mm lub mniej, powinno się stopniować co 0,5 mm. W przypadku prętów, których średnice mają więcej niż 10 mm – powinno się je stopniować co 1 mm (egzamin na uprawnienia architektoniczne). Pręty, kręgi i wyroby odwinięte z kręgu powinny zawierać poniższe informacje:

– opis postaci wyrobu (tj. pręt, wyrób odwinięty z kręgu),

– numer normy,

– nominalne wymiary wyrobu,

– klasa techniczna.

Siatki zgrzewane

Siatki zgrzewane są zbudowane z układu:

– prętów podłużnych i poprzecznych,

– walcówek,

– drutów.

Elementy te powinny mieć taką samą lub różną średnicę nominalną i długość. Z reguły ustawie się je po kątem prostym do siebie (programy do uprawnień architektonicznych). Następnie zgrzewa się je fabrycznie przy użyciu automatycznych zgrzewarek, żeby połączyć je ze sobą oporowo we wszystkich punktach skrzyżowania.  Informacje o właściwościach zgrzewanych siatek płaskich, które produkuje się przemysłowo, można znaleźć w:

– aprobatach technicznych,

– normie PN-EN 10080:2007.

Siatki zgrzewane można podzielić na siatki:

– zgrzewane standardowe – siatki wykonane według warunków dostawy i dostępne ze składu,

– zgrzewane określonego przeznaczenia – siatki wykonane według słonych wymagań użytkownika.

Gdy opisuje się siatki zgrzewane, wykorzystuje się poniższe określenia:

– drut podłużny – stal zbrojeniowa usytuowana równolegle do kierunku wytwarzania siatki zgrzewanej

– drut poprzeczny – stal zbrojeniowa usytuowana prostopadle do kierunku wytwarzania siatki zgrzewanej,

– występ siatki zgrzewanej – długość podłużnych lub poprzecznych drutów wystających poza środek zewnętrznego krzyżującego się z nimi drutu w arkuszu siatki zgrzewanej,

– druty podwójne – dwa druty tej samej klasy technicznej i o tej samej średnicy nominalnej ściśle do siebie przylegające i stykające się ze sobą jako para,

– długość arkusza siatki zgrzewanej – wymiar dłuższego boku arkusza siatki zgrzewanej, niezależnie od kierunku wytwarzania,

– szerokość arkusza siatki zgrzewanej – wymiar krótszego boku arkusza siatki zgrzewanej, niezależnie od kierunku wytwarzania

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com