fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Stabilizacja gruntu krok po kroku

Często warunki gruntowe na naszej działce nie są szczególnie atrakcyjne. Bywa, że grunty na takich działkach są słabonośne. Można do nich zaliczyć grunty takie jak: osady organiczne, piaszczyste oraz pochodzenia antropogenicznego. Są to również sztuczne nasypy. Jeżeli okazuje się, że nośność naszego gruntu nie jest wystarczająca, konieczna będzie stabilizacja gruntu. Sprawdźmy, z jakimi metodami stabilizacji gruntu mamy do czynienia. (segregator egzamin ustny uprawnienia) 

Stabilizacja gruntu krok po kroku

Metody wzmacniania podłoża

Aby poznać podłoże należy dokonać analizy jego parametrów. Mowa przede wszystkim o jego odpowiednim sklasyfikowaniu i oglądzie dokumentów z nim związanych. W zależności od warunków gruntowych opracowywane są opinie. W zależności od obciążenia sprawdzane jest, jak pod jego wpływem zachowuje się grunt. Jakie elementy wchodzą w skład gruntu? Przede wszystkim mamy do czynienia z różnego rodzaju cząstkami mineralnymi i domieszkami organicznymi. Najlepsze grunty charakteryzują się tym, że są gruboziarniste, a więc mają w swoim składzie piasek, pospółkę bądź żwir. Jeżeli chodzi o grunty drobnoziarniste to wymagają one zdecydowanego wzmocnienia i stabilizacji. Jeżeli chodzi o umocnienie to wymagają ich także grunty organiczne, ponieważ są wilgotne i ściśliwe. Wśród metod stabilizacyjnych podłoża wyróżnia się rodzaje takie jak:   (uprawnienia budowlane 2022) 

  • Głębokość wykonywanego wzmocnienia: wzmacnianie powierzchniowe oraz wgłębne.
  • Rodzaj zastosowanego materiału: stabilizacja spoiwem, np. cementem.
  • Zmiana parametrów gruntu: zagęszczania powierzchniowe i wgłębne, kolumny i drenaż. (uprawnienia budowlane kontakt) 

Uziarnienie mieszaniny gruntu

Stabilizacja podłoża metodą mechaniczną ma za zadanie zagęścić grunt. Potrzebne jest do tego przygotowanie składu mieszaniny gruntowej. Taka mieszanka ulega zagęszczeniu poprzez dodanie do niej i wymieszanie materiału doziarniającego. W praktyce oznacza to, że ziarna żwiru bądź piasku zredukowały ilość porów. Pory są określane jako przestrzenie wolne pomiędzy ziarnami. Jako wypełniacz może posłużyć frakcja pyłowa. Jako spoiwo najczęściej wykorzystywana jest frakcja iłowa. Jeżeli mamy zamiar zoptymalizować mieszankę gruntu to dodajemy do niego jeden bądź dwa składniki naturalne – czyli żwir lub piasek, popioły lotne czy kruszywa łamane. Co warto wiedzieć to fakt, że mieszanka gruntu ma własną wilgotność, która daje jej zagęszczenie. Przy przeprowadzaniu stabilizacji gruntu ważne jest wzięcie pod uwagę właśnie tej wilgotności. Najważniejsze jest, by grunt zarówno podczas suszy, jak i deszczu miał właściwą spoistość.   (program egzaminu na uprawnienia)  

Stabilizacja mechaniczna a stabilizacja chemiczna gruntu

Jeżeli chodzi o rozróżnienie stabilizacji mechanicznej i chemicznej to różnica polega na metodę ich stosowania. Jeżeli chodzi o mechaniczną stabilizację gruntu to jej częstotliwość stosowania jest stosunkowo rzadka. Częściej wykorzystywaną metodą jest stabilizacja spoiwem hydraulicznym, czyli stabilizacja chemiczna. Dzięki stabilizatorowi gruntu poprawiamy trwałość gruntu, a sama cena takiego zabiegu nie jest szczególnie wygórowana. Jeżeli chcemy do stabilizacji gruntu wykorzystać mieszankę optymalną musimy wiedzieć, że jest to możliwe jedynie w metodzie mechanicznej. Nie ma możliwości zastosowania tej opcji w metodzie chemicznej.  (uprawnienia budowlane program)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com