fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Budowle piętrzące w celu utrzymania bezpieczeństwa muszą być dokładnie sprawdzane. Robi się to uwzględniając różne kryteria. Jednym z nich stateczność na przewrócenie. Należy bardzo dokładnie ją przeliczyć, z powodu bardzo dużych wartości sił poziomych. Z tego powodu należy również sprawdzić stateczność na poślizg danej konstrukcji.[segregator uprawnienia budowlane] Należy pamiętać, aby sprawdzanie danej konstrukcji miało miejsce zarówno dla stanu budowlanego, ale też dla eksploatacyjnego i remontowego. Oznacza to, że sprawdza się daną konstrukcję bez wody i jej obciążenia oraz z nią i jej maksymalnym obciążeniem. Czasami również musimy sprawdzić daną konstrukcję na działanie obciążeń przejściowych. Dzieje się to dla budowli, których etapy wykonania są rozbite na kilka części.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Sprawdzanie budowli piętrzących

Główne siły działające na budowlę

Możemy wyróżnić kilka głównych grup sił jakie działają na konstrukcję. Pierwszą z nich jest ciężar własny konstrukcji. Drugim najważniejszym jest obciążenie pionowe użytkowe. Dużo z grup związanych jest z różnym parcie. Między innymi wyróżniamy parcie wody,wiatru,  lodu oraz gruntu i namułów. W terenach gdzie możliwe jest występowanie śniegu również obciążenie śniegiem jest jedną z grup. Kolejną grupą sił są te, które przekazują zamknięcia oraz zasuwy montowane do danej konstrukcji. Na terenach narażonych sejsmicznie, również uwzględnia się te siły. Dla konstrukcji betonowych wyróżniamy również siły wewnętrzne, które powstają podczas wykonywania danej konstrukcji oraz jej eksploatacji.[uprawnienia budowlane]

Ciężar własny konstrukcji

Aby uzyskać wartość ciężaru własnego danej konstrukcji należy pomnożyć objętość betonu i i jego ciężar objętościowy. W przypadku obliczeń związanych ze statecznością przyjmuje się go z niedomiarem. Inaczej ma się sytuacja obliczeń naprężeń. Tam ciężar objętościowy powinno zawierać się z pewnym nadmiarem. Dokładne oszacowanie ciężaru objętościowego betonu możliwe jest dla projektów technicznych. Ważne jest również w tych obliczeniach znalezienie środka ciężkości danej konstrukcji. Możemy wyznaczyć go poprzez dzielenie konstrukcji na elementarne figury i analizę ich momentów statycznych.[uprawnienia budowlane testy]

Obciążenia pionowe

W konstrukcjach należy również uwzględniać obciążenia pionowe użytkowe. Robi się to dla budowli piętrzących, w miejscach które dostępne są dla ruchu. Ten rodzaj obciążenia jest uzależniony od wielu czynników. Przykładowo jeżeli na danej konstrukcji zapory powstaje most, który jest drogą przejazdową wszystko uzależnione jest od norm drogowych.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Sam most oblicza się z uwzględnieniem odpowiednich dla nich norm i przepisów. Inaczej wygląda sytuacja, gdy dany most służy jako kładka służbowa dla obsługi danej konstrukcji. W takim przypadku wyznacza się maksymalne obciążenia ze względu na wielkość i rozmiar urządzeń jakie będą na nich się znajdować.

Obciążenia spowodowane parciem wody

Parcie wody nie jest jednym konkretnym obciążeniem a zbiorem różnych form obciążeń spowodowanych wodą. Ma ono również dwojaki charakter. Może występować jako statyczne albo jako dynamiczne. Również dwa sposoby występują w tym jak przykładamy daną siłę. Częstszym zjawiskiem jest przykładanie siły do kontaktowych powierzchni danej konstrukcji w miejscu z wodą. Ważnym aspektem parcia wody jest parcie występujące w wodach filtracyjnych. Powoduje ono wypór danej konstrukcji z wody. Bardzo ważne jest sprawdzenie go w ramach stateczności danej konstrukcji.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com