fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Sposób obliczania siły rozciągającej ławę

Siłą rozciągająca daną ławę środkową podłużną wywołuje pełzanie gruntu podłużne ( równoległe) do kierunku eksploatacji górniczej. Jej wielkość oblicza się w środku długości ławy. Ma ona postać sumy obciążeń prawej połowy długości danego ruszty fundamentowego.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Wymiarowanie przekrojów elementów konstrukcji żelbetowych

Podczas procesu wymiarowania przekrojów elementów konstrukcji żelbetowych zależnych od pełzania grunty zaleca się przyjmowanie współczynnika pewności s równego 1,1. Określa się go w najniekorzystniejszych kombinacjach z pozostałymi obciążeniami.[akty uprawnienia budowlane] Takie działanie jest głównie zalecane ze względów ekonomicznych. Podczas normalnych warunków pracy konstrukcji proces jej wymiarowania uwzględnia współczynniki pewności według obowiązujących norm. Są one specjalnie ustalone dla konstrukcji żelbetowych. Pod pojęciem normalnych warunków mamy na myśli zasadnicze i dodatkowe obciążenia, nie uwzględniające wpływów eksploatacji górniczej.[segregator uprawnienia budowlane]

Sposób obliczania siły rozciągającej ławę
Sposób obliczania siły rozciągającej ławę

Ławy rusztu

Ławy rusztu często narażone są na oddzielne działanie sił. Może nimi być siła osiowa lub moment zginający o maksymalnych wartościach wcześniej obliczonych. Rzadziej zdarza się działanie w kierunku ukośnym eksploatacji w odniesieniu do głównych osi budynku. W celu zabezpieczania konstrukcji stosuje się różnego rodzaju zbrojenia. Zbrojenie takie powinno umieszczać się w narożach przekroju poprzecznego każdej ławy. Zapewnia to ciągłość i odpowiednie zakotwienie w węzłach.

Przepona kotwiczna

Przeponę kotwiczną najczęściej projektuje się jako krzyżowo zbrojne płyty. Powinny mieć one grubość 10 cm. Umieszcza się je spoczynkowo na ławach fundamentowych. Obejmują one cały rzut budynku. Zazwyczaj stanowi posadzkę najniższej kondygnacji. Podczas stosowania przepon zbrojenie ław fundamentowych wygląda normalnie tak jak w terenach gdzie nie występują wpływy górnicze.[uprawnienia budowlane testy] Nie potrzebne są ławy kotwiczne lub przekątne. Przepona jest narażona na działanie sił rozciągających poziomych, które pochodzą od pełzania gruntu. Z tego powodu musi być ona zbrojona krzyżowo. Należy pamiętać, aby pasma znajdujące się bezpośrednio pod ścianami były mocniej zbrojone. Jest to spowodowane przejmowaniem sił z ław fundamentowych. W miejscu pasm między ścianami zbrojenie może być słabsze niż w innych miejscach.[uprawnienia budowlane]

Obliczenia przepony

Gdy chcemy obliczyć przeponę musimy zrobić to w dwojaki sposób. Jest to spowodowane różnymi przypadkami występowania poślizgu. Pierwszym z nich jest umiejscowienie go w poziomie posadowienia ław fundamentowych na gruncie budowlanym. Drugim miejscem jego występowania jest dolna powierzchnia przepony na ławie fundamentowej. Jeśli chodzi o wymiarowanie przekroju przepony decydującym poziomem jest ten, w którym wystąpią mniejsze siły tarcia. W celu określenia tego stosuje się krzywe całkowe funkcji naprężeń stycznych pochodzących z całej długości pasma przepony. W dolnej części przepony możemy obliczyć siły tarcia przy uwzględnieniu przekładki poślizgowej, między ławami i przeponą. Przepona jest zabezpieczona przed unoszeniem w górę przez swój ciężar własny.

Przepona kotwiczna – cel stosowania

Przeponę kotwiczną stosuje się w celu zapewnienia geometrycznej niezmienności całego rzutu poziomego budowli. Oprócz tego służy ona zabezpieczeniu konstrukcji przed wpływami spełzania podłoża. Przepona odpowiednio obliczona i uzbrojona na wpływy rozpełzania gruntu w kierunku podłużnym i poprzecznym eksploatacji górniczej zabezpiecza równocześnie na wpływy ukośnego kierunku eksploatacji.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com