fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Specjalność inżynieryjna mostowa

Istotnie uprawnienia w ww. specjalności są nadawane w ograniczonym zakresie oraz bez ograniczeń. W przypadku inżyniera z uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zakres jego obowiązków wiąże się z kierowaniem robotami budowlanymi przy obiektach. Są to obiekty drogowe inżynierskie zgodnie z przepisami o drogach publicznych (program na uprawnienia budowlane w wersji android). Poza tym to obiekty kolejowe inżynieryjne, takie jak mosty, przepusty, wiadukty oraz ściany oporowe. Ponadto są to nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych i tunele linowe w rozumieniu warunków technicznych, którym muszą odpowiadać obiekty oraz ich usytuowanie.

Specjalność inżynieryjna mostowa

Uprawnienia bez ograniczeń oraz w zakresie ograniczonym

Oczywiście uprawnienia dla wspomnianej specjalności bez ograniczeń dają również inne możliwości. Inżynier może obliczać światła przepustów i mostów (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Z kolei uprawnienia w zakresie ograniczonym pozwalają na wykonywanie praz związanych z obiektami budowlanymi. Takie obiekty to przepusty oraz jednoprzęsłowe obiekty mostowe (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Istotnie muszą być one zgodne z definicją znajdującą się w przepisach o drogach publicznych oraz warunkach technicznych, którym odpowiadają obiekty kolejowe oraz ich usytuowanie. Takie przęsło musi być wykonane z zastosowaniem prefabrykatów, z kolei jego rozpiętość nie może przekraczać 21 m. Oczywiście obiekty muszą być posadowione na stabilnym gruncie.

Wymagane wykształcenie

Ważnym aspektem jest posiadane wykształcenie, które umożliwia staranie się o uprawnienia w ww. specjalności. Aby uzyskać uprawnienia do projektowania bez ograniczeń trzeba być absolwentem studiów II stopnia na odpowiednim dla danej specjalności kierunku. Poza tym wymaga się ukończenia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz rocznej na budowie. Z mniejszymi wymaganiami spotkamy się, jeżeli zależy nam na uprawnieniach w zakresie ograniczonym (egzamin na uprawnienia budowlane). Wówczas konieczne jest ukończenie studiów II stopnia na kierunku pokrewnym lub studiów I stopnia na kierunku odpowiednim dla wybranej specjalności. Z kolei czas praktyki przy projektach oraz pracach na budowie wynosi rok. Podobne wymagania napotkamy starając się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Różnicę stanowi konieczność odbycia jedynie rocznej praktyki na budowie.

Jakie wykształcenie należy zdobyć, aby móc starać się o specjalność inżynieryjną mostową?

Osoba, która zdecydowała się na studiowanie kierunków ściśle związanych z budownictwem, zapewne rozważa zdobycie uprawnień budowlanych. Wybór takich osób najczęściej pada na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Panuje powszechne przekonanie, że są to na tyle obszerne uprawnienia, że pozwolą na najszersze spectrum rozwoju zawodowego. ( materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych )

Tymczasem wcale nie gorsza jest opcja zdobycia uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej mostowej. Mosty stanowią nieodłączny element infrastruktury polskich, ale także zagranicznych krajobrazów.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej a praktyka budowlana

Aby móc w 100% realizować się w specjalności inżynieryjnej mostowej, najlepiej pomyśleć nabyciu uprawnień budowlanych w tej specjalizacji w zakresie nieograniczonym. Możliwe jest to dzięki uzyskaniu wykształcenia wyższego II stopnia na kierunku budownictwo oraz odbycie niezbędnych praktyk zawodowych. Praktyki budowlane powinno odbyć się zarówno na budowie, jak i w biurze projektowym. Praktykant na placu budowy powinien spędzić półtora roku, natomiast przy projektowaniu – okrągły rok. ( program do egzaminu na uprawnienia na komputer )

Projektowanie w specjalności inżynieryjnej mostowej

Możliwe jest także zdobycie uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej mostowej, które pozwolą jedynie na projektowanie mostów bez ograniczeń. Wtedy wymagania, jakie należy spełnić, opierają się na skończeniu budownictwa w II stopniu oraz, oczywiście, na odbyciu praktyki zawodowej. Jeśli chodzi o uprawnienia projektowe, czas praktyk nieco różni się od modelu, który upoważnia do projektowania i kierowania budową. Praktyka projektowa nadal wynosi rok, natomiast do roku skraca się czas trwania zdobywania umiejętności na placu budowy. (uprawnienia budowlane)

Kierowanie budową w specjalności inżynieryjnej mostowej

Możliwość zdobycia samych uprawnień projektowych w zakresie specjalności inżynieryjnej pociągnęło ze sobą sytuację adekwatną dla samego kierowania budową. Co ciekawe, uprawnienia budowlane w zakresie tych obowiązków, dopuszczają także zakończenie zdobywania wykształcenia wyższego na I stopniu studiów. Kierunek oczywiście musi by ten sam. Wydłuża się jednak czas praktyk. Przy uprawnieniach budowlanych do kierowania robotami budowlanymi wynosi on odpowiednio: dla I stopnia trzy lata, dla II stopnia półtora roku. Pocieszające jest jednak to, że przy wyborze uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej mostowej do kierowania procesami budowlanymi nie trzeba odbywać praktyki w biurze projektowym. (wydrukowane akty prawne na egzamin na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com