fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Składowisko


Norma PN-56/B-03260 dla elementów betonowych poddanych wpływom termicznym większym niż 100°C mówi o tym, żeby obniżyć dopuszczalne naprężenia o 25%. Z kolei w przypadku przedziału 50-100°C naprężenia w betonie należy redukować o 20%. Jeżeli chce się obliczać zgodnie z metodą stanów granicznych, powinno się zastosować wszystkie współczynniki zgodnie z panującą temperaturą w danym elemencie fundamentu (program egzamin uprawnienia 2021).

Składowisko
Składowisko

Głównym zadaniem składowiska jest przechowywanie rudy i topnika.

Wywrotnica wagonowa i przenośniki taśmowe dla zasobników załadowczych transportuję nadwyżkę rudy i topników. Następnym etapem jest przeładunek ich na transferkary. Transferkary mają za zadanie dostarczyć materiał do kanału wyładowczego. Stamtąd most przeładunkowy przekazuje ten materiał na stosy na składowisku. Rudę i topnik dostarcza się ze składowiska przez most przeładunkowy. Ładuje on materiał ze stosów bądź do transferkarów. Następnie kieruje się go do zasobników odbiorczych (dolnych). Stamtąd trafiają do aglomeracji lub bezpośrednio do zasobników wielkopiecowych. Dzięki transportowi kolejowemu do zakładu przygotowania rud odbywają się dostawy (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów).

Dodatkowe trudności przy magazynowaniu powstają na skutek przetapiania w piecach ogromnych ilości gatunków rud. Składowiska mają duże znaczenie dla tzw. uśredniania rud. Uśrednianie to wyładunek i selekcjonowanie rud ze składowiska, żeby można przekazać do pieców rudę, która charakteryzować się będzie możliwie jednorodną zawartością żelaza oraz jednorodną ziarnistością.

Rudę i inne materiały usypuje się w składowisku. Usyp ten ma postać zwałów, które mają kształt wydłużonych pryzm. Składowiska te są w takim miejscu, żeby ich dłuższa oś była równoległa do osi grupy wielkich pieców.

Most przeładunkowy

Most przeładunkowy należy do najważniejszych mechanizmów składowiska. Wyposażony jest on w wózek z chwytakiem. Wózek ten jeździ wzdłuż dolnego pasa poziomej belki mostu. Szerokość składowiska rud jest rozpiętością mostu. Z reguły osiąga on szerokość kilkudziesięciu metrów. Dzięki temu, że chwytak jest położony u góry, to można usypywać zwały o wysokości nawet 16-20 m.

Z obu stron mostu znajdują się wysięgnice (inaczej wsporniki). Ich długość jest zależna od warunków lokalnych. Belka pozioma mostu ma oparcie na dwóch nogach. Jedna z nich jest przegubowa (wahadłowa), a druga – sztywna. Każda z nich ma osobny napęd, który porusza most. Podtorza stalowe są na ścianowych fundamentach z żelbetu i to na nich odbywa się jazda mostu (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych).

Wywrotnice wagonowe

Wywrotnice wagonowe używane są do wyładowywania rudy i topników z pociągów kolejowych. Dzieje się to poprzez wywracanie wagonów z pociągu, który jest podstawiony na tor wyładunkowy. Popychacz samojezdny przesuwa wagon, który trzeba wyładować na platformę wywrotnicy. Następnie mocuje się go w uchwytach pneumatycznych i odwraca i opróżnia. Popychasz to wózek, który porusza się po torze, który jest wewnątrz normalnego toru kolejowego.

Istnieją trzy rodzaje wywrotnic wagonowych:

– wieżowe przesuwne,
– czołowe stałe,
– obrotowe (beczkowe) stałe.

Do podstawowych elementów wywrotnicy przesuwnej należy wieża nośna. W niej umieszcza się mechanizmy, które pomagają przechylać wagony. Wieża wywrotnicy porusza się na wózkach. Tory, które do tego służą, znajdują się na zewnątrz torów kolejowych. Materiał znajdujący się w wywrotnicy przesuwnej jest wyładowywany bezpośrednio do kanału wyładowczego składowiska (programy do uprawnień budowlanych).

Wywrotnicę stałą czołową osadza się na stałym fundamencie. Dzięki temu jej konstrukcja jest prostsza i przede wszystkim lżejsza. Zasobniki są niezbędną częścią składową. Do nich wsypuje się to, co jest w wagonach. Materiał przenosi się na przenośniki taśmowe z lejów zasobników. Następnie transportuje się go do zasobników załadowczych. Stamtąd przenosi się materiał przy pomocy transferkarów na składowisko lub do zasobników zasilających namiarowych.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com