fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Składanie wniosku o uprawnienia budowlane

Z pewnością właściwe złożenie wniosku o nadanie uprawnień jest już połową sukcesu (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Kandydat składa ww. wniosek do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa właściwej dla jego miejsca zamieszkania. Istotnie, przed złożeniem wniosku warto zajrzeć do załącznika nr 1 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego. Tam znajdują się bowiem wszystkie niezbędne informacje, dzięki którym poprawnie złożymy wniosek.

Składanie wniosku o uprawnienia budowlane

Dokumenty do wniosku

Oczywiście prawo wskazuje, jakie dokumenty kandydat musi dołączyć do wniosku o uprawnienia budowlane. I tak takim dokumentem jest na przykład dyplom ukończenia studiów wyższych (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane). Jednak zamiast odpisu dyplomu dopuszcza się złożenie dokumentu, który potwierdza posiadanie tytułu zawodowego mistrza lub technika. Co więcej kandydat ma możliwość przedłożenia dyplomu, który potwierdza kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w nauczanym zawodzie.

Suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu praktyk

Ważnym aspektem jest to, że czasem kierunek studiów ma inną nazwę niż tę, którą określają przepisy. Wówczas konieczne jest dostarczenie suplementu do dyplomu lub wypisu z przebiegu praktyki zawodowej. Oczywiście trzeba pamiętać, że taki dokument potwierdza kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane). Warto także zapoznać się z informacjami znajdującymi się w Rozporządzeniu o sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Tam bowiem znajdują się wskazówki związane ze złożeniem oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyk zawodowych.

Dodatkowe informacje związane z załącznikami do wniosku

Z pewnością dobrze jest dokładnie dowiedzieć się, jakie jeszcze dokumenty będziemy musieli złożyć. I tak, jeżeli ktoś ukończył studia, które prowadzono na podstawie umowy określonej w art. 168b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zobowiązany jest do złożenia dodatkowego oświadczenia. Otóż musi przedłożyć zaświadczenie z uczelni, które potwierdza, iż studia prowadzono zgodnie z umową między uczelnią a Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

Poza tym kandydat musi dołączyć do wniosku wykaz prac projektowych, które wykonywał podczas praktyki zawodowej (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane). W przypadku odbywania praktyki przed 1 stycznia 1995 roku należy udokumentować ją zaświadczeniem określonym w ww. Regulaminie. Oczywiście nie można zapomnieć też o załączeniu formularza osobowego.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com