fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Skład okręgowej komisji kwalifikacyjnej

Godnym uwagi jest fakt, że przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej za każdym razem wyznacza zespół, który przeprowadza egzamin na uprawnienia budowlane. Takie zespoły liczą od 3 do 6 członków (wydrukowane akty prawne na egzamin na uprawnienia budowlane). Oczywiście w skład każdego zespołu egzaminacyjnego wchodzi przewodniczący lub jego zastępca oraz członkowie zespołu. Istotnie przynajmniej dwie osoby w komisji muszą posiadać nieograniczone uprawnienia budowlane w specjalności, o jaką stara się zdający.

Skład okręgowej komisji kwalifikacyjnej

Kto może pełnić funkcję przewodniczącego?

Oczywiście pełnienie powyższej funkcji jest bardzo odpowiedzialnym zajęciem. Dlatego też mogą ją sprawować jedynie osoby z wyższym wykształceniem technicznym oraz uprawnieniami bez ograniczeń. Funkcję przewodniczącego mogą pełnić także osoby posiadające wykształcenie prawnicze. Co więcej, powyższe kryteria dotyczą również zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków zespołu (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). W przypadku, gdy kandydat ubiega się o nadanie specjalizacji techniczno-budowlane, wówczas przynajmniej połowa członków komisji powinna mieć taką specjalizację.

Jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane?

Godnym uwagi jest fakt, że zespół egzaminacyjny jest upoważniony do zażądania od zdającego wykonanych przez niego opracowań projektowych, które wykonał w ramach praktyki. Jeżeli chodzi o pytania do egzaminów ustnych i pisemnych, to ich przygotowanie zależy od specjalności, specjalizacji oraz rodzaju uprawnień. Wszystko związane jest tutaj z tym, o które z nich stara się kandydat.

Oczywiście w gestii komisji leży sporządzenie list osób przystępujących do egzaminu. Musi ona także dokonać podziału na rodzaje uprawnień coraz grupy specjalistyczne (programy do uprawnień budowlanych). Ważnym aspektem jest to, że testy jednokrotnego wyboru zawierają tylko jedną prawidłową odpowiedź. Istotnie uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego jest konieczne, aby móc podejść do części ustnej.

Specjalności, o które można starać się podczas egzaminu

Istotnie uprawnienia budowlane można otrzymać w wielu różnych specjalnościach. Oczywiście wszystko zależy od wykształcenia oraz praktyki zawodowej. Egzamin może być zatem przeprowadzony na uprawnienia do projektowania, kierowania robotami budowlanymi. Jak również do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w wybranej specjalności. Ważnymi aspektami są również zasada doboru pytań na egzaminie oraz czas jego trwania (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane). Otóż obowiązuje tutaj ilościowy dobór pytań, a czas trwania egzaminu uzależniony jest od wybranego zakresu oraz rodzaju uprawnień budowlanych.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com