fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Naciski jakie przypadają na grunt oblicza się analogicznie jak w przypadku jazów. Bierze się tu pod uwagę trzy możliwe do wystąpienia schematy obciążeń. Pierwszym z nich jest stan budowlany. Uwzględnia on konstrukcję, która jest ukończona ale nie znajduje się w niej jeszcze woda.[uprawnienia budowlane testy] Drugi ze schematów mówi o stanie eksploatacyjnym. Jest to stan dla skończonej budowli. Spiralę, rurę ssawną oraz wlot wypełnia się wodą. Zakłada się tu, że poziom zwierciadła wody górnej jest normalny, a wody dolnej minimalny możliwy do założeń eksploatacyjnych. Ostatni ze schematów jest stanem remontowym. Budowla w tym przypadku jest odwodniona. Nie występują tu obciążenia użyteczne. Stan górnej wody przyjmujemy jako maksymalnie dopuszczalny, a w wody dolnej jako minimalny. Czasami zdarza się, że inny ze stanów dolnej wody jest bardziej niekorzystny od minimalnego. Taką sytuację należy sprawdzić odpowiednimi obliczeniami.[uprawnienia budowlane]

Schematy obliczeń nacisków na grunt

Naprężenia

Jeżeli układ obciążeń sprowadza się do środka ciężkości podstawy oraz zastępuje się go jedną siłą osiowa oraz momentem, to wynikiem obliczeń są skrajne naprężenia. Zakłada się przy tym ich liniowy rozkład. Dla stanu budowlanego ze względu na geometrię bloku oraz rozkład obciążeń to maksymalne naprężenia występują na krawędzi fundamentu od strony wody górnej.[segregator uprawnienia budowlane] Najmniejsze naprężenia natomiast mamy na krawędzi od wody dolnej. W przypadku stanu remontowego układ naprężeń jest zupełnie odwrotny. Dla stanu eksploatacyjnego układ jest pośredni pomiędzy budowlanym, a remontowym. Jedyną różnicą jest to, że naprężenia w środkowej partii mają nieco większe wartości.

Obliczenia

Tak samo jak w jazach wszystkie z obliczeń przeprowadza się pomijając rolę składowej pionowej wyporu. Otrzymany wynik uznaje się za prawidłowy dla sytuacji, gdy na krawędzi odwodnej otrzymuje się wartość nacisków na podłoże większą od wartości ciśnienia wyporowego w tym samym punkcie. W przypadku nie spełnienia tego warunku, całość pionowego wyporu należy przyjmować jako siłę, która działa akrtywnie na fundament. Przelicza się wtedy rozkład naprężeń trójkątny. Wynika to z przyłożenia wypadkowej w miejscu, które leży poza rdzeniem przekroju.[akty uprawnienia budowlane]

Redukcja wyporu

Najlepiej dążyć jest do obniżania wartości wyporu. Jednym ze sposobów uzyskania takiej sytuacji jest przedłużenie fartucha iłowego. Oprócz tego można stosować głębsze wbicie ścianki szczelnej w miejscu górnej wody. W celu obniżenia wartości wyporu można również wykonać drenaż podłoża. Robi się to w miejscu korpusu siłowni. Należy jednak przy tym pamiętać o tym, żeby nie kosztowało to nadmiernym skróceniem drogi filtracyjnej. Taka sytuacja może grozić wystąpieniem zjawisk sufozyjnych w gruntowym podłożu znajdującym się pod siłownią.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Sprowadzenia układu do środka ciężkości

W przypadku fundamentów płaskich oraz poziomego punktu odniesienia, do którego określa się wypadkowy moment sił pionowych oraz poziomych leży w geometrycznym środku odcinka. Dla pochylonej przedniej części fundamentu z upadem pochodzącym do górnej wody do dolnej to wypadkowa z sił poziomych jest równoważona tarciem. W celu eliminacji wpływu sił dodatkowych na wartości momentu wypadkowego przyjmuje się jako płaszczyznę odniesienia płaszczyznę poziomą. Należy wybrać ją tak, aby momenty poziome pochodzące od reakcji fundamentowych w szwach znosiły się. Największe wartości nacisków możemy spodziewać się na dolnym zakończeniu fundamentu. Dokładnie w miejscu pod rurą ssawną. To miejsce powinno się bardzo starannie zbroić.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com