fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kolejną samodzielną funkcją techniczną w budownictwie, którą warto poznać jest kierownik budowy (programy do uprawnień budowlanych). Może nim zostać osoba, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności, rodzaju i zakresie adekwatnych do wykonywanej pracy.

Zadania kierownika budowy

Kierownik budowy jako jeden z uczestników procesu budowlanego ma wiele obowiązków, ale i praw związanych ze swoją profesją. Ustawy Prawa budowlanego jasno je określają (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów).

To inwestor powołuje kierownika budowy, który sporządza plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji uzyskanych od projektanta. Plan musi uwzględniać specyfikę danego obiektu budowlanego oraz wszystkie aspekty prowadzenia prac budowlanych.

Prowadzenie dokumentacji przez kierownika budowy

Istotnym elementem zadań należących do kierownika jest prowadzenie dokumentacji. Musi ona zawierać protokoły przyjęcia placu budowy od inwestora (program z aktami na uprawnienia budowlane). Kierownik budowy zabezpiecza teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami i obiektami. Robi to w taki sposób, aby osoby niepowołane nie miały do niego dostępu. Ponadto zapewnia wytyczenie obiektu pod względem geodezyjnym i pilnuje, aby budowa była zgodna z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę i przepisami.

Kierownik budowy jest również odpowiedzialny za zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa i ochronę zdrowia. Monitoruje również przestrzegania zasad BHP podczas wykonywania robót budowlanych.

Jak wygląda zgłaszanie obiektu budowlanego?

Pełnienie samodzielnej funkcji kierownika budowlanego jest bardzo odpowiedzialne. W przypadku stwierdzenia przez niego, iż mogą wystąpić zagrożenia – musi wstrzymać roboty budowlane. Wtedy zawiadamia również odpowiedni organ (egzamin na uprawnienia budowlane).

W prowadzonym przez niego dzienniku budowy musi pojawić się wówczas zapis o wstrzymaniu robót budowlanych z powodu niezgodności z projektem. To z kolei obliguje go do powiadomienia o tym inwestora. Istotnie, kierownik budowy musi realizować zalecenia wpisane do dziennika i zgłaszać inwestorowi wszystkie sprawdzenia i odbiory prac budowlanych.

Finalnym etapem pracy kierownika jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej i zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru. Oczywiście warto pamiętać, iż kierownik może ustosunkować się do zaleceń zawartych w dzienniku budowy (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com