fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

1. W jakich warunkach pogodowych zabroniony jest montaż rusztowania?

Rusztowanie nie może być rozstawione:

  • jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;
  • w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;
  • w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.
rusztowania

rusztowania

 

  1. Jakich warunków należy przestrzegać demontując rusztowanie?

Podczas demontażu należy postępować  zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową lub projektem rusztowania  pamiętając o:

  • wygrodzeniu strefy demontażu
  • zakazie zrzucania demontowanych elementów rusztowania
  • zakazie składowania demontowanych elementów rusztowania na podestach
  • zakazie rozkotwiania więcej niż jednego poziomu demontowanego rusztowania
  • prawidłowym zamocowywaniu/ transporcie zdemontowanych elementów przy użyciu wciągarek lub odpowiednich urządzeń transportowych.

Po zdemontowaniu rusztowania fakt ten należy zaznaczyć w „Protokole odbioru rusztowania”:  komórka „Data demontażu” lub wpisać do „Dziennika budowy”

 

  1. Jakie warunki należy spełnić podczas montażu, odbiorze i demontażu rusztowań?

Montaż musi być wykonywany przez przeszkolonych pracowników, zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowań, pod nadzorem osób do kierowania robotami montażowymi. Rusztowania należy wypoziomować i podczas wznoszenia kotwić do ściany. Odbiór rusztowań następuje z chwilą wpisania do dziennika budowy o jego przydatności. Demontaż należy prowadzić zgodnie z instrukcją. Wszystkie elementy opuszcza się na linach. Należy dokonać segregacji na elementy nadające się do dalszego stosowania i części przeznaczone do wymiany.

 

Inne pytania na egzamin ustny wraz z opracowaniem znajdziesz na naszych pozostałych stronach:

http://uprawnienia-budowlane.com/blog/mostek-termiczny/

http://uprawnienia-budowlane.com/blog/katastrofa-budowlana/

http://uprawnienia-budowlane.com/blog/elementy-prefabrykowane/

http://uprawnienia-budowlane.com/blog/kontrola-obiektu-budowlanego/

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0