fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

1. W jakich warunkach pogodowych zabroniony jest montaż rusztowania?

Rusztowanie nie może być rozstawione:

  • jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;
  • w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;
  • w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.
rusztowania
rusztowania

 

  1. Jakich warunków należy przestrzegać demontując rusztowanie?

Podczas demontażu należy postępować  zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową lub projektem rusztowania  pamiętając o:

  • wygrodzeniu strefy demontażu
  • zakazie zrzucania demontowanych elementów rusztowania
  • zakazie składowania demontowanych elementów rusztowania na podestach
  • zakazie rozkotwiania więcej niż jednego poziomu demontowanego rusztowania
  • prawidłowym zamocowywaniu/ transporcie zdemontowanych elementów przy użyciu wciągarek lub odpowiednich urządzeń transportowych.

Po zdemontowaniu rusztowania fakt ten należy zaznaczyć w „Protokole odbioru rusztowania”:  komórka „Data demontażu” lub wpisać do „Dziennika budowy”

 

  1. Jakie warunki należy spełnić podczas montażu, odbiorze i demontażu rusztowań?

Montaż musi być wykonywany przez przeszkolonych pracowników, zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowań, pod nadzorem osób do kierowania robotami montażowymi. Rusztowania należy wypoziomować i podczas wznoszenia kotwić do ściany. Odbiór rusztowań następuje z chwilą wpisania do dziennika budowy o jego przydatności. Demontaż należy prowadzić zgodnie z instrukcją. Wszystkie elementy opuszcza się na linach. Należy dokonać segregacji na elementy nadające się do dalszego stosowania i części przeznaczone do wymiany.

 

Inne pytania na egzamin ustny wraz z opracowaniem znajdziesz na naszych pozostałych stronach:

http://uprawnienia-budowlane.com/blog/mostek-termiczny/

http://uprawnienia-budowlane.com/blog/katastrofa-budowlana/

http://uprawnienia-budowlane.com/blog/elementy-prefabrykowane/

http://uprawnienia-budowlane.com/blog/kontrola-obiektu-budowlanego/

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com