fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego

Pierwszym krokiem do wybudowania domu jednorodzinnego jest wybór i zakup działki pod jego budowę. O uwarunkowaniach, ograniczeniach, możliwościach dotyczących wybranej działki mówią dokumenty, takie jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz decyzja o warunkach zabudowy. Najlepiej zapoznać się z nimi przed rozpoczęciem budowy. (uprawnienia budowlane 2019)

Rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego
Rozpoczęcie budowy domu jednorodzinnego

Dokumenty związane z budową domu

Miejscowy plan zagospodarowania terenu uchwala Rada Gminy. Aby się z nim zapoznać należy skontaktować się w urzędzie gminy. Miejscowy plan zagospodarowania terenu określa,  czy na wybranej działce możliwa jest budowa domu jednorodzinnego. Dodatkowo również jaka jest powierzchnia dopuszczalnej zabudowy, gabaryty obiektów. (testy uprawnienia budowlane)

Decyzja o warunkach zabudowy ustala, w jakich warunkach możliwa będzie budowa domu. Aby ją otrzymać  należy wyszczególnić rodzaj inwestycji, charakterystykę zabudowy, przewidywany dojazd, zaopatrzenie w wodę, ilość miejsc parkingowych, etc. (android – program na uprawnienia budowlane)

Warto też sprawdzić, czy w najbliższym czasie nie ma planów co do inwestycji z najbliższym otoczeniu. Dotyczy to między innymi dróg, centrum handlowych oraz dostępność mediów (kanalizacji, wody, gazu). Należy wydać wniosek o wydanie warunków dostawy mediów w zakładzie energetycznym, wodno-kanalizacyjnym czy gazowym.

Projekt domu jednorodzinnego

Następnie należy wybrać projekt domu. Można zwrócić się do architekta o wykonanie projektu indywidualnego lub wybrać projekt gotowy. Projekt musi zawierać m.in.: mapę z oznaczeniami granic posesji, sposób odprowadzania ścieków, plan zieleni, usytuowanie obiektów.

Wniosek o pozwolenie na budowę

Po skompletowaniu powyższych dokumentów należy sporządzić wniosek o pozwolenie na budowę, a do niego załączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz ewentualne wymagane w niektórych rejonach dokumenty . Wniosek ten należy złożyć do Starostwa Powiatowego.  Pozwolenie na budowę uprawomocnia się w przeciągu 14 dni i jest ważne przez kolejne 3 lata, dlatego jeśli w tym czasie budowa nie zostanie rozpoczęta, należy ponownie składać wniosek o pozwolenie na budowę. (egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

Ważne jest także  zgłoszenie rozpoczęcia prac budowlanych w Starostwie Powiatowym. Trzeba zrobić to na 7 dni przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności budowlanych. Należy dołączyć także oświadczenie kierownika budowy o rozpoczęciu prac budowlanych i przejęciu obowiązków, opisu etapów prac budowlanych i informacja o planowanym zakończeniu robot budowlanych.

Podczas całego procesu budowlanego należy wypełniać dziennik budowlany, a w nim wypisywać przebieg budowy oraz dodatkowe zdarzenia występujące w trakcie. Jest to ważny dokument, który po zakończeniu robót trzeba dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie nieruchomości.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com