fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ustalanie granic gruntów

Ustalenie granic gruntów nie jest zadaniem najłatwiejszym. Nie da się ukryć, że nierzadko dochodzi do sporów pomiędzy właścicielami poszczególnych działek. Jeżeli nie da się za zgodą wszystkich ich odpowiednio rozgraniczyć, należy przeprowadzić rozgraniczenie nieruchomości. Jest to rozpoczęcie postępowania, które odbywa się przed organami administracyjnymi. Jego efektem jest wyznaczenie granic danej nieruchomości. Sprawdzamy, na czym polega ten proceder. (uprawnienia budowlane kontakt)

Rozgraniczenie nieruchomości

Kiedy?

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu określenie przebiegu ich granic. Jego celem jest przede wszystkim jasne określenie położenia punktów granicznych na gruncie oraz sporządzenie dokumentów, które to odzwierciedlają. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, stosuje się do tego przepisy prawa geodezyjnego oraz kartograficznego. Wedle zapisów Ustawy z 1989 roku:  (uprawnienia budowlane 2022)

„rozgraniczenie działek przeprowadza się, kiedy między właścicielami sąsiednich powstał spór co do przebiegu granic. Jest to konieczność, gdy granice nigdy nie zostały utworzone lub konieczne ze względu na nowo utworzoną działkę. Postępowanie to można przeprowadzić tylko wtedy, gdy granice są sporne. Jeżeli wiadomo, gdzie została przeprowadzona granica, a ktokolwiek się do niej nie zastosował, wówczas przeprowadzenie takiego postępowania jest bezzasadne.”

Mowa więc o sytuacji, w której jeden z sąsiadów nie chce zastosować się do ustalonych granic i np. samodzielnie przesuwa płot. Wówczas takie postępowanie nie jest konieczne do wdrożenia. Jeżeli więc dojdzie do takiej sytuacji, należy przeprowadzić tak zwane wznowienie znaków granicznych, co wiąże się z zupełnie inną procedurą.  (segregator egzamin ustny uprawnienia) 

Procedura

Niestety, prawo geodezyjne nie dookreśla, jak powinien wyglądać przebieg rozgraniczenia nieruchomości. Aby jednak doszło do jego przebiegu należy skłonić się ku innym przepisom prawa. Mowa tu o ustawie z 14 czerwca 1960 roku, czyli o Kodeksie postępowania administracyjnego i Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. Aby doszło do rozpoczęcia procedury postępowania jeden z właścicieli nieruchomości musi złożyć odpowiedni wniosek. Czasami nie jest to konieczne, a mowa tu o sytuacji scalania gruntów. Wówczas taka sprawa jest prowadzona z urzędu. Jest ona prowadzona również w taki sposób, gdy nikt z właścicieli nie złożył o nią wniosku, ale uzasadniają ją potrzeby gospodarki narodowej lub interes społeczny. Wniosek o rozgraniczenie składa się do odpowiedniego urzędu ze względu na miejsce zamieszkania. W tym celu należy pobrać w urzędzie odpowiedni wzór bądź pobrać go on-line i dołączyć niezbędne dokumenty. Są nimi:  (uprawnienia budowlane program) 

  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
  • wypis z rejestru ewidencji gruntów dla nieruchomości objętych wnioskiem o rozgraniczenie;
  • wydruk z księgi wieczystej;
  • kopia mapy ewidencyjnej ukazującej sporną granicę.

Tryb administracyjny

Tryb administracyjny ma miejsce w początkowej części sporu. Wówczas decyzję o jej podjęciu wydaje odpowiedni organ urzędowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Do takiej sprawy dołącza geodeta który ma za zadanie zmierzyć teren i wyznaczyć jego granice. Ma on także za zadanie sporządzić protokół z rozpoznania i połączyć mapę już istniejącą z mapami obecnymi granicami. Taki protokół stanowi w późniejszym postępowaniu najważniejszy dokument, ponieważ to właśnie on służy właściwemu urzędowi do podjęcia odpowiedniej decyzji. Jeżeli chodzi o działanie geodety to jest ono oczywiście prowadzone w obecności obu stron. Aby było to możliwe, geodeta wysyła do nich wezwanie do stawiennictwa się na gruncie na 7 dni przed tym momentem. W tym czasie także dochodzi do pomiarów i rozgraniczenia działek. Warto podkreślić, że strony mogą zawrzeć ugodę, jednak oczywiście nie muszą. Jeżeli ugoda nie zostanie zawarta, wówczas informacje te zostają przekazane do urzędu prowadzącego sprawę, który jest zobowiązany do wydania odpowiedniej decyzji.   (program egzaminu na uprawnienia)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com